Om scouting


Scoutlagen

1. En scout söker sin tro och respekterar andras.
2. En scout är ärlig och pålitlig.
3. En scout är vänlig och hjälpsam.
4. En scout visar hänsyn och är en god kamrat.
5. En scout möter svårigheter med gott humör.
6. En scout lär känna och vårdar naturen.
7. En scout känner ansvar för sig själv och andra.

Miniorscoutlagen

En scout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa.

Bäverscouternas lag

Dela - dela med dig.

Allemansrätten

En unik möjlighet att möta naturen!
Allemansrätten är en urgammal rätt i Sverige.
Den tillåter oss att röra oss fritt i skog och mark.
Vi kan vandra, cykla, åka skidor, bada och paddla
nästan var som helst i landet. För att kunna ha
kvar denna unika möjlighet måste vi visa
hänsyn och omtanke om våra växter och djur.
Vi får inte störa eller förstöra.
Följer vi allemansrättens enkla regler kan även
kommande generationer njuta av vår underbara
natur.

Vi får
- vistas överallt utom på tomtmark (området
närmast ett bostadshus) eller i planteringar.
- passera stängsel och grindar om vi inte river ner
det eller släpper ut djur.
- tälta en natt utan att fråga markägaren om lov,
men det är en god regel att ändå fråga. Tala alltid
med markägaren om du ska tälta mer än en natt
eller om ni är en större grupp.
- plocka vilda blommor, bär och svampar. Vissa
blommor är dock fridlysta.
- göra upp eld om det inte är fara för skogsbrand.
- ta nedfallet ris och torra grenar för att elda med.
- bada överallt utom från någons brygga eller
tomt.
- ro, segla och paddla på annans vatten. Vi kan
också gå iland överallt men inte för nära tomter.
- dricka och hämta vatten ur källa och sjö.
- fiska med handredskap i allmänt vatten d v s i
havet, Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren
och Storsjön. För fiske i andra vattendrag krävs
fiskekort, så kolla upp vad som gäller.

Vi får inte
- förstöra naturen. Markägaren har rätt att kräva
ersättning.
- Skada levande träd och buskar, t ex genom att
ta av grenar, kvistar, näver, löv och nötter.
- gå på åkrar med växande gröda eller i
skogsplanteringar så att de skadas.
- plocka blommor, bär eller svamp på annans tomt.
- köra motorfordon i terrängen.
- ta fågelbon eller fågelägg.
- jaga utan licens.
- skräpa ner till land eller till sjöss. Nedskräpning kan
medföra böter!
- elda när det är risk för att mark och växter skadas
eller när det är
- eldningsförbud. Elda inte heller direkt på en
berghäll, som då kan spricka.

Falkens kårrop

Skarpaste öga
Vassaste klo
Kom ej för nära Falkarnas bo
Falken Falken Falken

Scoutsången

Text: J. Nordling
Musik: S. Swedberg
Normalt sjungs enbart vers 1 och 4.

Vi äro svenska scouter vi
och löftet som blev givet,
en vårdag brusande och fri,
står på vår panna skrivet.
För Gud, för kung och fosterland,
var än dig livet ställer,
var redo när det gäller,
med hjärta, håg och hand.

Vår lag är allvar, lust och fröjd
att hjälpa och att stödja.
Så lyft i sång mot himlens höjd
vår plikt och kära möda.
Drag ut från självets trånga vrå
till skogens vida salar,
till svenska berg och dalar,
där friska vindar gå.

Vi äro svenska scouter vi.
Vi lystra och vi spana,
på myrans spår och falkens skri,
på allt vi se och ana.
Det svaga giver vi vårt mod,
det tunga underlätta.
Det goda och det rätta,
vi offra glatt vårt mod.

Var redo! Hör den stormens il
som genom världen skrider.
Håll spänd din sträng,
håll blank din pil,
nu är det knoppningstider.
Nu knyta vi vårt syskonband
i kärlek och i gamman
nu smida vi det samman
kring hela Sveriges land