Om scouting - Historik


Scouting i årtal | Scoutrörelsens svenska historia | Falkens Scoutkårs historia
Robert Baden-Powell | Scouthälsningen | Scoutbönen | Scouthögtider
Scoutlagen | Valspråk och lösen | Scoutlöftet | Svenska Scoutförbundets märke Scoutdräkten | Scoutmetoden

Scouting i årtal

1857 22/2 Lord Robert Baden-Powell föds
1889 22/2 Lady Olave Baden-Powell föds
1899 B-P:s militära träningsbok "Aids to Scouting" kommer ut
1907 Det första scoutlägret på Brownsea Island, scoutrörelsen grundas
1908 "Scouting for Boys" kommer ut. Pojkscouting startade med Emil Winqvist I spetsen
1909 De första scoutflickorna organiseras. Sjöscouting börjar.
Gymnastikläraren Ebbe Lieberath från Göteborg översätter ”Scouting for Boys” och startar scoutpatruller i Göteborg
1910 Ebbe Lieberath startade verksamhet för flickor. Världsflickscoutrörelsen organiseras
1911 KFUM:s Scoutförbund bildas. Flickscoutarbete startar i Stockholm
1912 Ebbe Lieberath bildade Sveriges Scoutförbund (SS). B-P gifter sig med Olave Soames
1913 Sveriges Flickors Scoutförbund (SFS) bildas
1916 Frälsningsarmén bildar scoutförbund för pojkar (Livräddningsscouter)
1920 hölls den första Jamboreen (världsscoutläger) i London. 8000 scouter från 30 länder var där i 8 dagar. Jamboreer har sen dess hållits vart fjärde år förutom under andra världskriget. B-P blev "Chief Scout of the World"
1921 B-P adlas och blir Sir Robert Baden-Powell. KFUK:s Scoutförbund bildas.
1922 Frälsningsarmén bildar scoutförbund för flickor (Livräddningsgarder)
1923 Sveriges Flickscoutråd bildas
1925 Handikappscouting startar
1928 IOGT:s scoutförbund och NTO:s scoutförbund bildas
1929 blev Baden-Powell adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell.
1930 Svenska Scoutunionen bildas
1932 Prins Gustaf Adolf blir Svenska Scoutrådets ordförande. "Thinking Day Fund" startade som länge var Flickscouternas världsförbunds enda ekonomiska möjlighet att stödja flickscouting i världen.
1937 Ebbe Lieberath dör och Baden-Powell tar farväl av scouterna i ett stort avskedstal och drog sig tillbaka till Nyeri i Kenya
1938 Prins Gustaf Adolf blir Internationella Scoutunionens ordförande
1941 8/1 dör Baden-Powell i Afrika, 84 år gammal. På hans gravsten står bara hans namn samt scouternas spårtecken för "gått hem".
1948 Blå hajk startar
1957 grundades den första scoutkåren i vårt område av Kalmar med Erik "Falköga" Andersson som förste kårchef. Pojkscouterna höll till på Silkeborgsgatan 9B och flickscouterna på Silkeborgsgatan 7B.
1959 IOGT:s och NTO:s scoutförbund slår samman flick- och pojkgrenar
1960 13/11 Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund slås samman till Svenska Scoutförbundet (SSF). JOTA startar
1967 byggdes Falkens Scoutgård
1968 Ny scoutdräkt, nytt program och nytt scoutmärke för SSF
1970 NTO:s scoutförbund och IOGT:s scoutförbund slås ihop till NSF
1974 HM konung Carl XVI Gustaf blir hedersmedlem i SSF och Falkens scoutgård byggdes till.
1977 Lady Olave Baden-Powell dör. Carl XVI Gustaf blir hedersordförande i World Scout Foundation
1978 Bäverscouting startas. 28/10 brann Falkens scoutgård ner av okänd anledning.
1979 8/9 invigdes den nuvarande Falkens scoutgård.

tillbaka till toppen

Scoutrörelsens svenska historia

Scouting i Sverige började med pojkscouterna 1908 med Emil Winqvist i spetsen.
En annan pionjär var gymnastikläraren Ebbe Lieberath från Göteborg.
Han ville starta ungdomsverksamhet för sina elever och han hittade
Baden-Powells bok ´Scouting for boys´ under en resa och
översatte den senare till svenska.
1910 startades även verksamhet för flickor.
1911 bildades det första pojkscoutförbundet.
1912 bildades Sveriges scoutförbund.
1913 det första flickscoutförbundet.
Folkrörelserna, bl a nykterhetsrörelsen och väckelserörelsen, var en mycket viktig
del i det svenska samhället vid den här tidpunkten. Dessa rörelser kämpade för ett
bättre andligt och socialt liv för sina medlemmar. Det var då naturligt att dessa redan
befintliga ungdomsorganistaioner tog upp scouting på sitt program.
Det bildades även nya scoutorganisationer.
Under 1959-61 skedde en sammanslagning av flick- och pojkscoutförbunden till fem organisationer.
Dessa samarbetar idag i Svenska Scoutrådet.
Men inte förrän 1970 fick flickor och pojkar vara tillsammans i samma avdelning.

tillbaka till toppen

Falkens Scoutkårs historia

1957 lades grunden för Falkens scoutkår med Erik "Falköga" Andersson som förste kårchef. Verksamheten med barnen kom igång året efter.
Pojkscouterna höll till på Silkeborgsgatan 9B och flickscouterna på Silkeborgsgatan 7B.
1967 byggdes Falkens Scoutgård
1974 byggdes den till
1978 28/10 brann scoutgården ner av okänd anledning
1979 8/9 invigdes den nuvarande scoutgården

tillbaka till toppen

Robert Baden-Powell

Robert Baden-Powell föddes i London den 22 februari 1857. Hans far var präst och en
framstående vetenskapsman.
Baden-Powell trivdes bäst i skogen där han smög efter vilda djur, tittade på fåglar och hittade på spännande äventyr.
Familjen ville att han skulle läsa vidare vid Oxford-universitetet, men han kom inte in. Han började i stället i armén för att bli militär.
Det blev hans yrke i över 30 år. Han jobbade bl a i Indien rätt länge.
1899 tjänstgjorde han i Sydafrika där England var inblandat i Boerkriget.
Baden-Powell och hans trupper hade staden Mafikeng (innan 1980 Mafeking) som sitt högkvarter. (Mafikeng grundades på 1880-talet av brittiska legosoldater. Den var huvudstad i proktektoratet Bechuanaland från 1894 till 1965.)
Staden blev omringad och belägrat av fienden och alla där blev instängda och ingen kunde ta sig därifrån på sju månader.
Det var här som Baden-Powell:s första tankar om scouting började. Pojkarna i staden blev bråkiga och oroliga. För att de skulle ha något att göra och kunna hjälpa till lärde Baden-Powell dem genom lekar och tävlingar bl a att bli brevbärare och spanare. De blev till stor nytta för alla i staden.
1903 kom generallöjtnant Baden-Powell tillbaka till England. Han blev så småningom varse om den tilltagande kriminaliteten bland de unga och ville hjälpa dem till ett bättre liv.
Han började skriva ner sina tankar som senare skulle bli boken "Scouting for Boys".
Men för att veta om hans idéer skulle fungera ordnade han ett läger - det allra första scoutlägret. Året var 1907 och platsen var Brownsea Island - en liten ö i Poole harhour vid Englands sydkust.
22 pojkar åkte dit. Första morgonen delades de in i 4 patruller (spovar, korpar, vargar och tjurar). De fick varsin patrullflagga och en patrulledare valdes ut. Varje dag på lägret hade ett särskilt tema: hantverk, livräddning, spaning m.m. Pojkarna fick ett märke med orden "Alltid redo" när de klarat vissa prov. På kvällarna samlades de runt lägerelden där Baden-Powell berättade historier från sin tid i armen för dem.
(Fram till 1930-talets början fortsatte pojkscouter att hålla läger på Brownsea Island. År 1963 öppnades en officiell, 20 hektar stor lägerplats av Olave Baden-Powell då ön blev ett naturreservat och tillföll engelska National Trust. År 1973 hölls en jamboree på ön med 600 deltagande scouter. Startskottet för scoutings internationella 100-årsjubileum hölls på Brownsea Islands lägerplats, där det den 1 augusti 2007 firades 100-årsjubileum av det första scoutlägret. Brittiska Scout Association höll under sommaren ett flertal aktiviteter på lägerområdet, däribland fyra scoutläger och en soluppgångscermoni.)
1909 organiserades de första flickscouterna
1912 gifter sig Baden Powell med Olave Soames som organiserar om flickscotingen på ett modernare sätt
1916 blir de yngre scouterna (under 11 år) för första gången organiserade efter namn från Kiplings bok Djungelboken
1920 hölls den första Jamboreen i London. 8000 scouter från 30 länder var där i 8 dagar.
Jamboreer har sen dess hållits vart fjärde år förutom under andra världskriget.
1929 blev Baden-Powell adlad till Lord Baden-Powell of Gilwell.
1941 dör Baden-Powell i Afrika. På hans gravsten står bara hans namn samt scouternas spårtecken för "gått hem".

tillbaka till toppen

Scouthälsningen

Scouthälsningen är densamma för alla världens scouter och den är densamma vare sig man har scoutskjorta på sig eller ej. Hälsningen görs med högerhandens pek-, lång och ringfingrar rakt upp, tummen vilar på lillfingrets nagel och bildar en ring. Handflatan ska vara vänd framåt, när man för högerhand till pannan. De tre fingrarna ska påminna oss om det ursprungliga scoutlöftets tre punkter, och cirkeln som bildas av tummen och lillfingret vill visa på gemenskapen mellan scouter runt om i världen. 1982 tog Svenska Scoutrådet beslut om att scouthälsningen skall användas när flaggan hissas eller halas, när fana förs i parad, när löftet avges, när lösen ges och i samband med märkesutdelningar; man tackar då med vänsterhand och gör scouthälsningen med högerhand.
B-P hörde talas om en historia om två afrikanska stammar som länge varit i krig med varandra. När de skulle sluta fred, la de ifrån sig sina sköldar, vilka de bar på vänster arm, och gick med vänsterhand framsträckt till hälsning. Detta var ett tecken på förtroende och vänskap. B-P tänkte att vänsterhands hälsningen skulle användas mellan scouter runt om i världen och det gör man än i dag, särskilt när man möter en utländsk vän, oftast görs då inte scouthälsningen med högerhand utan man skakar bara hand med vänsterhand.

tillbaka till toppen

Scoutbönen

Käre Fader i Din himmel,
du som alltid hjälper mig,
vart jag går i världens vimmel!
Hör min bön som söker dig:
Hjälp mig leva dig till ära hedra Sverige ,mor och far,
min och andras bördor bära,
hjälp mig lyda scouters lag!
AMEN!

Bönen är gemensam för alla scouter i Sverige och är skriven av en norrman, Carl Söyland.
Scoutbönen finns även tonsatt. I KFUM-KFUK:s material hittar du noterna.

tillbaka till toppen

Scouthögtider

St: Georgsdagen
(ur Scoutuppslagsboken)

Sankt Georgsdagen firas den 23 april och är tradtionellt sett pojkscouternas högtid. I Sverige firas Sankt Georgsdagen av både pojkar och flickor. Sankt Göran eller Georg, som valts till scouternas skyddshelgon, är enligt legenden en kristen riddare som levde mot slutet av 3:e århundradet. Legenden tillskriver riddaren egenskaper som gudsfruktan, ridderlighet,
sanningskärlek och mod i kampen mot det onda. Legenden berättar att Sankt Göran befriade en kungadotter, som bevakades av en fruktansvärd drake, vilken ingen annan vågade kämpa emot. Vid ett besök i Rom bekände han sin kristna tro och på grund av detta blev han halshuggen av kejsaren. Sankt Georgsdagen foras idag ofta genom att kårer från olika scoutförbund på samma ort har en gemensam högtid i kyrkan, ev delas märken och förtjänsttecken ut och man har kanske därefter en gemensam aktivitet. Målet för dagens firande är att påminna om scouternas lag och löfte, knyta samman kårerna till en enhet och främja kamratskap bland scouterna samt göra scoutrörelsen känd i samhället.
knyta samman kårerna till en enhet och göra scoutrörelsen känd i samhället.

Thinkingday
Den 22 februari var både Lord Baden-Powell´s och Olave Baden-Powells födelsedag.
World friendshipday, alla scouters dag började firas 1926 inom WAGGGS och var
länge flickscouternas högtidsdag. 1932 startade "Thinking Day Fund" som länge var
flickscouternas världsförbunds enda ekonomiska möjlighet att stödja flickscouting
i världen. En fond där man genom att sätta in pengar stödjer scoutverksamhet i
världen. Nu firas Thinkingday av både pojk- och flickscouter.

tillbaka till toppen

Scoutlagen

Från början satte Baden-Powell upp lagar för scouterna vars idéer han hämtade
från de gamla engelska riddarlagarna som handlade mycket om heder. Dessa skulle
vägleda scouten och tala om vad man förväntade sig av honom/henne.
Den första scoutlagen hade tio punkter, och finns återgiven i "Scoutuppslagsboken".
Scoutlagen har under åren ändrats för att passa scouter med olika trosinriktningar etc.
Det är Svenska scoutrådet (SSR) som beslutar om ändringar av lag och löfte.
Miniorscoutlagen lyder:
En miniorscout vill vara ärlig och hjälpsam och göra sitt bästa.
Bäverscoutlagen lyder:
Dela - dela med dig.
Hela scoutlagen hittar du här

tillbaka till toppen

Valspråk och lösen

Scouternas valspråk lyder:
Var Redo! Direkt översatt från engelskans "Be Prepered".
Kommer från den sydafrikanska poliskårens valspråk.

Scouternas lösen är:
Alltid redo!

tillbaka till toppen

Scoutlöftet

Jag lovar att efter bästa förmåga följa scoutlagen.

tillbaka till toppen

Svenska Scoutförbundets märke

Svenska Scoutförbundets märke är en kombination av pojkscouternas symbol, den franska liljan och flickscouternas symbol, treklövern.
Den franska liljan är egentligen en pilspets, som förr prydde kompassernas nordpil och skall symbolisera "den rätta kursen genom livet".
Liljans tre blad och treklöverns tre blad står för scoutlöftet:
- Viljan att förbättra världen
- Viljan att hjälpa andra
- Viljan att följa scoutlagen
Samma saker symboliserar de tre fingrarna i scouthälsningen

tillbaka till toppen

Scoutdräkten

Nästan alla scouter i världen använder scoutdräkt. Scoutdräkten markerar vilken grupp man tillhör och visar att alla är lika.
När man börjar i en ny scoutgren skall patrull- och liknande märken tas bort. Hur märkena skall sitta hittar du här

tillbaka till toppen

Scoutmetoden

Den metod som ska ge unga människor möjligheter att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar mao scoutings pedagogik kallas scoutmetoden. Den är uppdelad i sju delar:
1. Scoutlag & Scoutlöfte
2. Patrullsystemet (den lilla gruppen)
3. Learning by doing
4. Symboler och ceremonier
5. Friluftsliv
6. Lokalt och globalt samhällsengagemang
7. Stödjande och lyssnande ledarskap

tillbaka till toppen