Minior | Junior | Patrull | Senior

Patrullscouting
Eller Äventyrare som är det nya namnet.
Patrullen som har fyra till åtta medlemmar har ibland egna möten och hajker. Tävlingar, paddling, läger och andra spännande saker står på programmet. Varje scout har dessutom en syssla att sköta i patrullen. En av grundpelarna i patrullscouting är att tillsammans i patrullen lösa uppgifter och problem.

Patrullscouterna har möte på måndagar tillsammans med Spårare och Upptäckare 18.00 - ca 19.30.

Ledare är Sören Tagemark och Ulf Stenberg.