Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2004-01-14


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2004-01-14.

§ 1 Mötet öppnades av Anne.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till justeringsman valdes Jennie.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Info från mediaprogrammet på Lars-Kagg.
Div. lägerinfo.
Inbjudan till RUFS.

§ 6 Rapporter:
Alla startar avdelningsarbetet v.4.
Sören: Ventilationen är reparerad och OVK kontrollen är genomförd, total kostnad ca. 7000:-.
Agneta: Kompletterande inköp av scoutskjortor kommer att göras
under våren.

§ 7 Kårstämman.
Stämman kommer att hållas torsdagen den 15/4 kl. 18.30. i scoutgården.

§ 8 Styrelsemöte och avslutning.
Mötesdatum under vårterminen, måndag 2/2, tisdag 2/3, onsdag 31/3,
torsdag 13/5, samtliga kl. 19.30 i scoutgården.
Våravslutning v. 22, ledaravslutning v. 25.

§ 9 Läger 2004.
Kåren kommer att åka på ” Upptäck Världen ” i Kronoberg under
v.31. Preliminäranmälan skall vara inne den 4/3. och definitivanmälan
den 29/4. Kostnad för långa tiden 950:-, korta tiden 425:-,
anmälningsavgift 200:-. Agneta är kårens kontaktperson.

§ 10 Övrigt.
Essan skriver till distriktet och gör anspråk på den bankbok (7500:-)
som tillhör Falken sedan tidigare arrangemang av julfester för handikappade i Folkets park.
Essan skriver till Lions och ansöker om bidrag till en copiator som
vi är i stort behov av.
Minior och Junior har DM-tävlingar i Smedby den 8/5.
Patrull har RM den 17/4 i Kronoberg.
St : Georgsfirandet den 23/4 ordnas av Lindsdals scoutkår i år.
Årets ” Öppet hus ” flyttas till i början av höstterminen, men inbjudan
går som vanligt ut i maj.

§ 11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………