Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-02-02


§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Ulf.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Enkät från distriktet. Inbjudan till Hajk från Snusk. Förfrågan om korvförsäljning vid vår och höstmarknad i Sinnenas Park vid sjukhuset den 16 maj kl. 09-14. och den 19 nov kl. 12-18. Svenne och Pär fixar detta.
§ 7 Ekonomirapport:
Driftbidraget för 2009 har kommit, ca. 35 000:-. Kostnader i närtid ca. 5 000:-. Vi väntar på aktivitetsbidraget.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, är igång med den nya terminen. Behöver lite hjälp i början.
Junior, är igång med den nya terminen. Övernattning om 2 veckor.
Patrull, är igång med den nya terminen.
Senior, många på mötena och många vill med på arrangemang.
Kassör, medlemsavgiftsfakturor är ute. Lokalavdelningar skall in snarast.
Uthyrning, finns bokningar framöver.
Majblomman, försäljning som vanligt.

§ 9 Kårstämman.
Hålls den 12 mars kl. 18,30 i scoutgården. Sören fixar inbjudan.
§ 10 Läger 2009.
Preliminärt den 25-28 juni i Alljungen. Bernt bokar platsen. Planering den 9/2.
§ 11 Fixardagar.
Lördag den 28/2 och lördag den 4/4.
§ 12 Övrigt.
Enkäten från distriktet fylldes i gemensamt.
§ 13 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………