Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-03-02


§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Marie.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Distriktets faddrar vill besöka oss. Agneta bokar tiden.
Information om DM, som går den 16 maj.
Inbjudan till Trollhajken. Kåren beslutade att delta.
Nya distriktsmärket finns att köpa. Kåren köper hem 20 st./10:-.
§ 7 Ekonomirapport:
Bankmedel ca. 30 000:-. Kostnader i närtid ca. 4 500:-. Vi väntar på medlemsavgifter och yttligare bidrag.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, är igång. Problematiskt med ledare vissa kvällar.
Junior, hajken är genomförd.
Patrull, trogen skara.
Senior, mötena går bra. Liten uppslutning när 3:e-årsscouterns var inbjudna. Nytt försök om några veckor.
Kassör/medlemsregistrerare, kolla listorna och meddela ändringar.
Uthyrning, finns bokningar framöver.
Majblomman, lokalföreningens förråd finns i huset.
Gamla blå scoutskjortor som finns kvar i förråd ska kosta 50:-
§ 9 Kårstämman.
Hålls den 12 mars kl. 18,30 i scoutgården. Anne ordnar fika till 30 pers. Sören skriver verksamhetsberättelsen och skickar ut för påseende och kommentarer. Juniorerna sköter det praktiska med dukningen.
§ 10 Läger 2009.
Preliminärt den 25-28 juni i Alljungen. Förfrågan från Rockneby om gemensamt arrangemang. Uffe håller kontakten. En grovplanering finns för programmet.
§ 11 Fixardagen.
Lördag den 4/4 kl. 10.00-14.00. Uffe gör en inbjudan som skall spridas till barn och föräldrar.
§ 12 Övrigt.
Bernt och Svenne har varit på en information från kommunen angående de förändringar som planeras på Södra utmarken. I nuläget ser det inte ut att beröra oss nämnvärt.
Trollhajken behöver hjälp med kontrollanter. Marie och Johanna planerar att hjälpa till.
Marie och Johanna åker till Bergkvara på en temakväll som handlar om barn med speciella behov.
§ 13 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………