Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-04-06


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
                                        2009-04-06.
§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Essan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
All elektronisk post kommer att vidarebefordras till den som det berör.
Naturbolaget har föreningskväll den 28/4.
Info om DM och Trollhajk.
Försäkringen på huset skall förlängas, inga förändringar.
Diverse från förbundet.
Per och Svenne tar hand om korvförsäljningen i Sinnenas Park (två gånger).
§ 7 Ekonomirapport:
Banktillgångar 37 000:-. En fond har fallit ut. Återplaceras i SPAX Europa Trygghetsfond.
Inkommet från förbundet 10 000:-. Aktivitetsbidrag 6 000:-. Medl avg. 4 000:-

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, ingen närvarande.
Junior, ingen närvarande.
Patrull, stretar på.
Senior, mötena går bra.
Kassör/medlemsregistrerare, kolla listorna och meddela ändringar.
Uthyrning, tre bokningar framöver.
Majblomman, sköt som vanligt med start den 21 april.
Nya scoutskjortor och halsdukar är beställt.
§ 9 Kårstämman.
Ett tack till juniorerna för fikan. Johanna fortsätter som KUL 2009.
 § 10 Läger 2009.
Inget nytt från Rockneby. Vi kör på egen hand om vi blir själva. Lägerplatsen blir då Oletveten.
§ 11 Fixardagen.
Mycket blev gjort!!! Tack alla som var med.
§ 12 Trollhajken.
Ledare blir John, Linnea, Marie, Anne, Johanna och Mattias.
§ 13 Framtida kårarbete.
Tider och avdelningssammansättningar diskuterades. Idéer och förslag ventilerades. Vi får återkomma till frågan till hösten.
§ 14 Stipendier och fonder.
Uffe visade förslag på fonder att söka bidrag från. Hemläxa för alla att läsa på.
§ 15 Övrigt.
Sören, Uffe, Johanna och Anne fixar adresser till nya barn så att vi kan göra utskick.
§ 16 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………