Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-05-04


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
                                        2009-05-04.
§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Marie.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse om Jambooriee och scoutforum.
§ 7 Ekonomirapport:
Banktillgångar 25 000:-. Ut i närtid 14 000:-. Ny fakturatid på medlemsavg fom hösten på 10 dagar.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, jobbar på.
Junior, ingen ledsamheter.
Patrull, bra.
Senior, bra men många arrangemang har blivit inställda i år.
Kassör/medlemsregistrerare, kolla listorna och meddela ändringar.
Majblomman, redovisning så snabbt som möjligt.
Anslag om scoutskjortor och halsdukar finns på anslagstavlan.
Kul, GpK är inställd. Glass i september.
 
§ 9 Läger 2009.
Möte den 11 maj. Beslut måste tas om sommarlägret.
§ 10 Trollhajken.
5 ledare och 9barn. Föräldramöte den 27/5.
§ 11 DM
Kåren deltar inte i år.
§ 12 Kåravslutning.
Gemensam avslutning den 3/6. Ledaravslutning på Aspö den 5/6 med knytkalas.
§ 13 Övrigt.
Ledarupptakt på Öland den 28-29/8. Verksamheten startar den 7/9.
Agneta skickar ut breven till höstens nya miniorer.
§ 14 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………