Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-06-01


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
                                        2009-06-01.
§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inbjudan till Älghornsjakt den 18/9 från Lindsdals scoutkår. Inbjudan till Glass den 11-13/9.
§ 7 Ekonomirapport:
Banktillgångar 14 000:-. Faktura i närtid fjärrvärme, 5 600:-.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, Trollhajken gick bra. 6 barn går upp till hösten.
Junior, Bra hajk. 6 barn går upp till hösten.
Patrull, Bra närvaro. Alla blir seniorer till hösten.
Senior, Går bra. Har hjälpt till med juniorhajken. Planerar för ful för distriktshajen för seniorer 2010.
Kassör, Essan meddelar att hon har nytt telefonnummer.
Majblomman, redovisningen är klar.
Scoutskjortorna har blivit dyrare!!
 § 9 Läger 2009.
Kårläger på S:t Tornskär. Möte hos Pär den 8/6 18,30.
§ 10 Trollhajken.
Summering, rolig och bra hajk med bra spår. 9 barn från kåren var med.
§ 11 Ledarbemanning.
Något frågetecken kvar till ht. Ser ut att lösa sig trotts allt.
§ 12 Kåravslutning.
Gemensam avslutning den 3/6 med invigning och märkesutdelning. Korv saft och kaffe til alla deltagare och föräldrar.
§ 13 Stipendier, fonder.
Alla jobbar vidare med sin hemläxa!!!!!! Sök!!!!
§ 14 Övrigt.
Kåren uppvaktar 3 studenter med kort och blommor. Jakten på slanor fortsätter, Uffe verkar ha fått napp. Uffe kör ut Äljhornsjaktslådan till Lindsdal.
Uppföljningen av DM skickas in av Agneta. Ledaravslutning hos Per den 5/6, 18,00. Svenne och Per har rensat i förrådet och vi gfortsätter till hösten.
Scoutgården är uthyrd den 15/6.
§ 15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………