Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-10-07


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
                                        2009-10-07.
§ 1 Mötet öppnades av Ulf som Tackar för att vi är bjudna till Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Svenne.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Totempålen samt handlingar till Distriktsmöte och Förbundsmöte.
§ 7 Ekonomirapport:
Banktillgångar 2 600:-. Medlemsavgifter på gång in. Terminsbidrag lämnas ut i november.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, 15 st., det går bra!
Junior, 12 st., det går bra!
Patrull, 6 st., alla nya från juniorerna. Bra!
Senior, bra uppstart på terminen.
Det finns skjortor att prova i olika storlekar. Visa och sälj!
1 uthyrning sin bokad än så länge. Det brukar komma fler under hösten.
 § 9 Trisslotter.
Essan beställer lotter som vi alla i kåren säljer. Mer om detta på nästa möte.
§ 10 Distriktsstämman.
Stämman är den 25/10, Svenne, Agneta, Johanna och Sixten åker. Agneta anmäler. Vad det gäller den viktiga frågan om kanslitjänst så är kåren för den befintliga omfattningen och inte en utökning.
§ 11 Slanor
Uffe har fått tag i fina slanor som vi måste vara rädda om. Per märker dom med röd färg.
§ 12 Älghornsjakten.
Lyckad jakt! De nya patrullscouterna kämpade väl i mörkret. Nästa år blir dom farliga.
Seniorerna kom på en hedrande 3:e plats, Bravo.
Falkens ledarlag, Vann igen……..
§ 13 Stipendier, fonder.
Alla jobbar hårdare med sin hemläxa!!!!!! Sök!!!!
§ 14 Övrigt.
Vi ansöker om att få hjälp med jobb på scoutgården via ”Projekt framtiden”.
Vi letar vidare efter de saknade kanoterna.
Per och Svenne sköter korvförsäljningen i Sinnenas Park i nov.
Vi försöker rekrytera i skolorna, ledare och seniorer besöker klasser.
Vi intresseanmäler oss till läger på Almö 2010.
Scouting 100 år i Kalmar. Essan går med i en grupp som jobbar med något firande.
Fångarna på Slottet är vårt arr. Och inte ett distr.arr som det kan tolkas i almanackan.
Seniorerna fixar hinderbanan.
Ytterbelysningen behöver ses över. Vad ska vi ha för något??.
Vi behöver damsugare och bord. Agneta kollar priser.
§ 15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………