Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-11-04


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
                                        2009-11-04.
§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Lägerinformation. Inbjudan till inspirationskväll. Miss i medl.avgiftsutskicket. Ledarlagets 1:a pris från Älghornsjakten.
§ 7 Ekonomirapport:
Banktillgångar 5 400:-. Medlemsavgifter 2 700:- in. 50 medlemmar har betalt, 8 saknas. Krångel med de dubbla medlemsavgifterna……. Trisslotterna kan bara säljas av idrottsföreningar. Blanketterna till lokalavdelningarna skall vara klara till den 1/1-10. Priset på en bra damsugare ligger på 2 750:-. Beslutades om inköp.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, det går bra. 4 ledare!!
Junior, bra. Hajkat med Trekanten.
Patrull, bra. Hajk fick ställas in pga. sjukdom.
Senior, Vinst i Tårt-DM, vandringspriset är för evigt Falkens seniorers. Video-mat och mys är på gång, 8 anmälda. Jobbar vidare med D-hajken 2010.
Det finns skjortor att prova i olika storlekar. Visa och sälj!
1 uthyrning sin bokad än så länge. Det brukar komma fler under hösten.
 
§ 9 Distriktsstämma.
17 av 39 kårer var representerade. Omval av styrelsen. Utökad kanslitjänst gick igenom…
Info om Jamboree 2011. Kan vi vara med på något hörn. Johanna kollar vidare. Information om Fredsljuset. Klargjordes att Fångarna på Slottet är ”vårt”.
Information om det nya programmet som är på gång. Material, märken och böcker kommer under 2010.
§ 10 Rekrytering.
Vi försöker med skolbesök under vt-10. John kollar med seniorerna om det finns intresse att följa med.
§ 11 Stipendier och fonder.
Uffe har skicka till 2 st. Jobba med de som har blivit tilldelade.
§ 12 Avslutning.
Den 7/12 i Johanneskyrkan kl. 18,30.. Präst och musik är bokat. Det vanliga programmet. Essan kollar om det ska delas ut förtjänstmärken. Alla bjuds in till scoutgården efter avslutningen på en enkel fika.
§ 13 Tälten.
Vi saknar ett tält! Med anledning av detta så beslutades att det västra patrullrummet skall bli ett förråd för verktyg, lyktor, stormkök etc. Tanken i pannrummet skall rivas ut för att bereda plats för ett lägerförråd. Ansvar för dessa förråd skall läggas på lämplig funktionär när allt är klart.
§ 14 Övrigt.
Städ och plockdag den 3 alt. den 10/1-10. Städlistan är uppdaterad och utskickad.
Fler alternativ till läger 2010 finns. Vi kör vidare med Almö.
Polisövning i och runt scoutgården den 16 och 18/11.
Kanoterna skall märkas. Per gör detta vid lämpligt tillfälle.
Märkena blir dyrare. Kåren står för tre-kantsmärkena. Övriga märken kostar 10:-.
Seniorerna behöver stötte skinnbitar till sitt D-hajkprojekt. Johanna kollar med sina kontakter.
Nästa möte den 2/12, kl. 18,30. Vi kör ett kort möte och plockar vidare i förråden. Sören fixar fika.
§ 15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………