Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2004-02-02


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2004-02-02.

§ 1 Mötet öppnades av Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till justeringsman valdes Karin.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Div. distriktspost, inbjudan till DM för minior och junior 8/5-04. Förfrågan om arrangör till Troll –05, kåren avvaktar.
Distriktströjor finns att beställa på kansliet.
Distriktsråd på Tallhagen 7/3 angående ”Förbundskartan”.

§ 6 Rapporter:
SSF-post, skickas till vår egen ”brevlåda” falkensscoutkar@home.se
Essan och Sören har tillgång till lösenordet.
Essan har skrivit en ansökan till Lions om bidrag till en copiator,
vi skickar den snarast och hoppas på positivt svar.
Minior 1, 10-15 st. har det lugnt och bra.
Minior 2, 14 st. bra grupp.
Junior, 15st. bra men livlig grupp.
Ptr.scout, 14 st, stadig uppslutning, hajkdax.
Senior, 8 st. Mycket bra, men hur går det med ledare?

§ 7 Läger 2004:
Lapparna är ute, prel.anmälan in v. 9. Agneta är kontaktperson.

§ 8 Våravslutning.
Seniorerna ordnar våravslutning v. 22.

§ 9 Övrigt:
Beslut om höjd egenavgift för medlemmar +15, till 140:- för år 2004.
Essan skickar ut inbetalningskort till passiva medlemmar.
Essan köper in 20 st. kartor á 10:-.
Essan köper in lite div. till kontoret.
Agneta köper in en (1) ny bok från scoutförlaget.
Agneta letar om en ny leverantör av våra kårtröjor.


§ 11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………