Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2009-12-02


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
                                        2009-12-02.
§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Tackkort från GRK. Ny information från Jamboorie-2011.
§ 7 Ekonomirapport:
Bg 6 600:-. Fakturor i närtid 12 000:-, det blir kärvt fram till nyåret. Varorna från scoutvaror har ökat i pris. Vi säljer de ljuspaket vi har kvar för 40:-.
Förbundsavgiften sänks för 2010 till 75.- Distriktsavgiften kvarstår på 35:-.
Ändringar i Melker skal vara gjorda senast den 7/2-10.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, bra med stort intresse från föräldrarna.
Junior, bra.
Patrull, bra.
Senior, ingen närvarande.
Övrigt, Uthyrt den 31/12 och den 9/1. Majblomman 2010 blir som vanligt.
§ 9 Julavslutning.
Vi går från scoutgården 18,00. Agneta gör ett litet sånghäfte och inbjudan. Uffe fixar fika för alla i scoutgården efter avslutningen.
§ 10 Verksamhet 2010.
Allmänt avdelningsarbete startar v. 3. Styrelseupptakt 13/1, 18,00. Fika (Per).
Styrelsemöte: 3/2 (Anne), 3/3 (Marie), 7/4 (Uffe), 5/5 (Agneta). Kårstämma 18/3.
Kårens postadress är numera: Falkens Scoutkår, c/o Wilhelmsson, Floravägen 1, 393 59 Kalmar.
§ 11 Övrigt.
Fixardag den 17/1-10 kl. 10,00.
Uffe visade ett utkast på informationsbroschyr om Scouting och Falkens scoutkår. Vad kostar den att trycka upp i färg?? Alla kollar sina kanaler om detta!!
Snart dax för Hcp-fest. Samma rutin som vanligt. Vi måste synas!!!!!!
Agneta har kanske ett antal bord på gång. Äntligen.
Seniorerna har synpunkter på tiden för våra styrelsemöte, onsdagar , delvis krockar med deras möten. Styrelsen uppmanar seniorerna att komma och vara med den stunden i stället.
§ 12 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………