Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-01-11


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-01-11.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Per.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
2010-års kursutbud från förbundet.

§ 7 Ekonomirapport:
Driftsbidraget för 2010 har kommit. Även aktivitetsbidrag och medlemsavg. på väg in. På bg ca 27 000:- Utgifter i närtid ca 2 500:-. Glädjande nog så har våra fonder hämtat sig något.
1 / 2, redovisning av lokalavdelningarna för 2009.
7 / 2, skall uppdateringen av medlemslistor vara klar.
15 / 2, skickas första fakturan ut för vårens medlemsavgifter.
Fortsätt att söka i fonderna. Hemläxa!

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, start v.3
Junior, start v.3
Patrull, start v.3
Senior, start v.2

Uthyrning, 3 bokningar finns redan.

§ 9 Terminsstart våren 2010.
Vi kör som planerat. Håll koll på städlistan!

§ 10 Rekrytering i skolorna.
Vi ska försöka åka runt i skolorna och göra reklam för vår scoutkår under våren. Förslaget är att 3 ledare och 3 seniorer ska hjälpas åt, 2 och 2, med besöken. John återkommer med förslag på 3 seniorer.

§ 11 Styrelsemöte 2010.
Mötena är bokade. Våravslutningen blir den onsdagen den 2/6, kl 18,00.

§ 12 Övrigt.
Vi går vidare med ”Camp in Camp” den 31/7-3/8, 2011. Johanna anmäler intresse. Förslag på plats är Alljungen.
Styrelsen, Uffe och Agneta, besöker seniorerna den 20/1.
Fixardag den 17/1, Anne ordnar fika.
Hcp-festen blev lyckad. 7 scouter var med och hjälpte till utöver ledare från kåren.
Agneta köper in ett nytt kylskåp till köket då det gamla har gått sönder.
Per lovar att göra lyckthållare så nu jagar alla efter armeringsjärn för detta ….!!!!

§ 13 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………