Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-02-03


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-02-03.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Linnea.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Investeringsbidrag, info från kommunen. Projekt framtiden. Flyttkort från Pe-O.
Förfrågan om deltagande i ”Sinnenas Park” 3 ggr under 2010.
Förfrågan om att arrangera Troll-11.
Svar från en fondansökan.

§ 7 Ekonomirapport:
23 000:- på bg. På väg in, lokalavdelningsbidragen för 2008 på runt 4 000:-.
Avdelningsbidrag 300:-/avd utdelades. Bokslutet för 2009 på gång till nästa möte.
Fortsätt att söka i fonderna. Hemläxa!

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, allt bra med 13 barn.
Junior, allt bra med föräldrahjälp och hajk påg.
Patrull, allt bra.
Senior, planerar för fullt till hajken i april.

Medlemslistorna skall vara reviderade till den 7/2.

§ 9 Kårstämman 2010.
Kallelse finns för utdelning fom. v.6.

§ 10 Möte med seniorerna.
Uffe och Agneta gör ett nytt försök.

§ 11 Stipendier och fonder.
Alla går vidare med sina uppgifter.

§ 12 Övrigt.
Stora Tornskär, mer information kommer.
Städlistan är uppdaterad.
Camp in Camp. Johanna har intresseanmält och Alljungen är disponibel som lägerplats. Vi kollar vidare för att hitta lämplig kår att samarbeta med.
Rekrytering i skolorna, Sixten och Linnea sätter ihop ett program på max 15 minuter.
Nästa halsduksinköp blir i den nya färgen.
Fixardag i scoutgården den 27/2.

§ 13 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………