Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-03-03


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-03-03.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inbjudan till Sensus årsmöte.
Inbjudan till 2010-års Älghornsjakt från Rockneby. 24/9 ska ledarna vinna igen...
Inbjudan till inspirationsdag i Nybro den 14/3.
100-års firande för scouter i Kalmar. Essan är kallad.

§ 7 Ekonomirapport:
13 000:- på bg. På väg in, lokalavdelningsbidragen för 2008 är höjt till 1500:-/avd.
Essan presenterade ett förslag till budget för 2010.
33 medlemmar har betalt medl. avgiften hittills.
Fortsätt att söka i fonderna. Hemläxa!

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, allt bra.
Junior, allt bra och hajken blev lyckad.
Patrull, allt bra och hajk påg.
Senior, planerar för fullt till hajken i april. Letar febrilt efter en båt......

Önskvärt att ev uthyrningsdatum noteras på städlistan.

§ 9 Kårstämman 2010.
Anne fixar fika till 30 pers. Oskar är föreslagen till mötesordf och valberedningen jobbar på. Sören vill ha in bidrag från avd till verksamhetsberättelsen.

§ 10 Möte med seniorerna.
Uffe, Agneta och seniorerna är nöjda efter mötet som rätade ut en del frågetecken.

§ 11 Stipendier och fonder.
Alla går vidare med sina uppgifter. Uffe som har fått svar bearbetar vidare.
Essan kollar en internetsida som är intressant.

§ 12 Rekrytering på skolan.
Den 15/4 har vi fått tid att besöka Falkenbergsskolans 1:or och 2:or. Sixten, Linnea och en ”äldre” ledare kör en 15 min information i 4 klasser. Nästa möte bestämmer vi om hur vi följer upp informationen.

§13 Läger 2010, 10 PåÄng.
Prel anmälan ut till barnen snarast. Kåren prel. anmäler 13 barn och 3 ledare. Sista anm. datum 30/4.

§14 Övrigt.
Johanna var med i ett reportage i Östra Småland. Jättebra!!
Fixardagen gick bra och det blev mycket gjort.
”Vår ” målare nöter på inomhus än så länge.
Kåren beslutar att delta i firandet av ”Earth Hour” på Larmtorget den 27/3.
DM-2010 går av stapeln den 24/4 på Moholmen för alla grenar. Var och en anmäler sitt deltagande.
Inbjudan till ”Fullt Ös” på valborg. Seniorerna funderar på detta.
Fångarna på Slottet-märken är beställt. 200 st med ny färg.
FMV skänker bort diverse militärt överskott. Uffe sätter ihop en önskelista och skickar iväg. Kårens kostnad blir frakten om vi blir tilldelade något material. Pär och Svenne har köpt ett stort parti fina fotogenlyktor och kåren beslutar att köpa 10 lådor (40 lyktor) av dessa för 300:-/låda.
Uffe har ansökt hos Länsförsäkringar om hjälp till nya flytvästar. Inget svar än.
Vi har fått 2 kontaktpersoner till Camp in Camp. Johanna kollar vidare med hur det går till.
Vi föreslår ett nytt datum, 21/4, för genomgång av den nya ledarhandledningen till distriktets konsult.

§ 15 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………