Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-04-07


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-04-07.

§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Ny handbok för kår och distrikt.
§ 7 Ekonomirapport:
Ca 20 000:- på bg. Beräknade utgifter i närtid 7 000:-. En fond har löpt ut men med ett nollresultat. Återplaceras i samråd med vår rådgivare. Ett fåtal medlemsavgifter saknas.
4 lokalavdelningsbidrag är klara som gav 1 500.-.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, en patrull åker till DM
Junior, akut ledarbrist för tillfället men det finns föräldrar som visat intresse.
Patrull, hajken blev inställd.
Senior, sista finslipningen inför hajken.14 deltagare samt ett antal volontärer. Lycka till!!
Majblommeförsäljning som vanligt, mer info kommer.
§ 9 Kårstämman 2010.
Allt gick enligt plan. Styrelsen tackar.
§ 10 Earth Hour.
5 av kårens medlemmar deltog. Bra arrangemang men otur med vädret. Nästa år försöker vi att bli fler.
§ 11 Rekrytering i skolan.
Linnea och Sixten har bokat tid i fyra klasser och har ett bra program.

§ 12 DM-24 april.
Kåren ställer upp med en patrull i varje gren. Transport sker med ledare och föräldrar.
§13 Läger 2010, 10 PåÄng.
Vi åker med 14, 5 på halvtid, barn och 3 ledare. Vid nästa möte skall allt vara klart så att ekonomin kan spikas.
§14 Stipendier/Fonder.
Uffe och Essan jobbar vidare.
§15 Övrigt.
Fångarna på Slottet: Märkena är klara och Agneta kör vidare med organisationen. Det är lite extra på gång med hästar, riddare, bågskyttar och lite skådespel.
Försäkringen: Gäller ej för tälten..????
Fmv: Kan inte skänka materiel till ideella föreningar.
S:t Georg: Samling vid Tullskolan den 23/4 kl. 18,15.
Fixardag: 23/5, 10,00-15,00.
Konsulten: Har inte svarat på vår inbjudan... Vi vänder oss direkt till styrelsen!
Kåren skickar en bukett till begravningen av den avlidna ledaren i Trekantens scoutkår.
§ 16 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………