Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-05-05


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-05-05.

§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Per.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Kopia på det nya försäkringsbrevet finns på anslagstavlan.
§ 7 Ekonomirapport:
Ca 14 000:- på bg. Beräknade utgifter i närtid 13 000:-. Essan håller kollen och flyttar om på kontona om det behövs.
2 företagskort på Citygross, med kredit 5 000:-/faktura på 10 dagar, finns nu. Uffe och Sören har 1 var.
Strul med redovisningen av medlemsavgifter från förbundet. Enligt Essan har vi fått för lite till kåren och hon ska driva detta vidare.
Driftbidraget höjs med 10% och aktivitetsbidraget höjs med 20% under 2010.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Minior, det har dykt upp nya barn!!
Junior, svårt med ledare. Gunnar hjälper till när han är hemma. Kan bli tufft i höst.
Patrull, trogen skara. Vi satsar på vår vandringshajk över Ölands alvar.
Senior, Hajken gick mycket bra. Nu ska det bli lite mer klassisk scouting på programmet.
Städlistan fungerar.och det är lite uthyrning på gång.
Påminn barnen om redovisningen av Majblomman.
§ 9 Pirathajken.
Positiv respons från deltagarna och fin bevakning av lokalpressen. ”Spelet” fungerade bra och alla deltagare var aktiva. Hajken gav ett litet överskott som kommer seniorlaget tillgodo.
Ett rum kommer att iordningställas som rekvisitarum. Rekvisitan kan användas vid andra tillfällen under förutsättning att den återställs i gott skick.
BRA JOBBAT!!!
§ 10 Rekrytering.
Linnea och Sixten berättade om besöket i skolan. Lärarna var intresserade och stöttade. Det blev respons direkt och kåren fick nya medlemmar.
Det var nog ett klokt drag att seniorer besökte skolan och inte ”gamla” ledare....
Tack Linnea och Sixten.
§ 11 S:t Georg.
9 Falkar deltog i ett blåsigt fantåg. Fritidsförvaltningens ordförande gratulerade scoutrörelsen på sin 100-års dag.
§ 12 DM-24 april.
Falken blev bästa kåren.... Minior blev 2:a, junior blev 3:a och patrull 4:a.
Grattis.
§13 Läger 2010, 10 PåÄng.
Deltagandet är spikat och Essan ordnar det ekonomiska. Vi har blivit tilldelade by med Karlshamns sjöscoutkår. Sören tar kontakt om det praktiska.
§14 Kåravslutning 2:e juni.
Sixten fixar ett ”uppgiftskuvert” som innehåller lite klurigheter som skall lösas under kvällen. Det finns lite priser som kan användas till vinnarna.
Korv, kaffe och fikabröd till alla besökare. Märkesutdelning vid lägerbålet.
Johanna håller avslutningstalet.
§15 Stipendier/Fonder.
Det går trögt med ansökningar. Vi släpper detta ämne för tillfället.
§ 16 Övrigt.
Fixardagen den 25/5, jobblistan är lång.
Ledaravslutning och lite städning på Stora Tornskär 4-5 juni.

§ 17 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………