Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-08-30


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-08-30.

§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Länsstyrelsen i Östergötland meddelar att stiftelserna skall upphöra fom. 2013. Scoutgården ägs av en stiftelse som vi måste avveckla. Essan och Sören tittar på detta.
Tackkort från ”Sinnenas Park”, länssjukhuset, för hjälpen med korvförsäljningen.
§ 7 Ekonomirapport:
Ca 5 000:- på bg. Beräknade utgifter i närtid 2 000:-.
Snart kommer drifts-och aktivitetsbidrag och vi klarar oss tills dess.
Det fel som Essan upptäckt i redovisningen från förbundet är nu rättad.
Första utskicket med medlemsavgiften kommer under v.37.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Start första veckan i augusti.
Minior, Marie, Anne, Agneta och Johanna pusslar ihop ledarbiten.
Junior, Per och Gunnar kör vidare med föräldrahjälp.
Patrull, Uffe och Sören kör vidare.
Senior, har kört hela sommaren och fått 2 nya medlemmar. Herman och Viktoria styr upp mötena.
Uthyrningen har inte kommit igång än efter sommaren.
Inköp av scoutskjortor kommer att ske inom ett per veckor.

§ 9 Summering av sommaren.
Sjörövarhajken junior:
Lyckad ihop med Trekanten och Rinkabyholm. Kommer att genomföras vart annat år framöver. Bra bevakning av lokalpressen.
Alvarsvandring patrull:
Lyckat och jobbigt. Reportage finns på vår hemsida.
Läger 10PåÄng:
Lyckat för vår del, men vi skrev ett rätt tufft återkopplingsformulär.
Tack har inkommit från föräldrar med nöjda barn.
§ 10 Nytt medlemsregister.
Uffe och Essan var på en halvbra introduktion i Emmaboda. Alla kan redigera sin egen sida. Kan bli bra till slut.
§ 11 Fångarna på Slottet.
Ser ut att bli lika stort som förra gången. Sista planeringen i scoutgården den 12/9, 19.00.
§ 12 Älghornsjakten.
Vi anmäler ett lag i varje gren. Sören mailar ut inbjudan till utflyttade Falkar.
§13 Övrigt.
Tallhagen vill ha ett möte om ev. samarbete, Uffe kontaktar.
Om 100-årshajken på Rävspelet intet nytt, vi avvaktar. Anmälan till Distriktsstämman skall in vid nästa möte. Kolla datum och deltagande.
Det har inte kommit något svar på vår begäran om material till Stora Tornskär.
Ny städlista är utskickad för ht-10.
Ledarvård hos Per den 3/9. Ta med egen mat och dricka.
§14 Styrelsemöte ht 2010.
Onsdagar, 29/9, 27/10 samt 24/11 kl. 18,30.
Julavslutning v.49. Anne bokar lämpligt datum och tid i kyrkan.

§15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………… Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………