Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-09-29


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-09-29.

§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Julförsäljning, nej tack.
En kanot är stulen, låset uppklippt. Anmäld till försäkringsbolaget men värdet var lägre än självrisken.
§ 7 Ekonomirapport:
Ca 15 000:- på bg. Beräknade utgifter i närtid 12 000:-.
Medlemsavgifter på ingång.
§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
(Jag får väl börja med de nya grenarna....)
Spårare (Minior), Bra
Upptäckarna (Junior), Bra med god föräldrahjälp
Äventyrare (Patrull), Bra
Utmanare (Senior), Bra
Kontrollera medlemslistorna på avdelningarna så att allt är rätt.
§ 9 Fångarna på Slottet.
134 Upptäckare och 30 ledare deltog. Bra arrangemang och tur med vädret. Mycket bra uppföljning av lokalpressen.
Lyckat med hästar, riddare, drottning mm. som red runt under tävlingen och skojade med barnen.
Uppföljningen gav några bra tipps som vi tar med till nästa gång.
§ 10 Älghornsjakten.
Bra kontroller och en bra bana. Falken placerade sig, Äventyrarna 6:a, Utmanarna 2.a samt Ledarna 1:a igen..........
§ 11 Distriktsstämman.
Den 24/10 i Lindås Folketshus. Falken har 5 delegater som vi ska skicka. Uffe skickar ut stämmohandlingar.
§ 12 Green Team.
Projekt där det gäller att anordna en ”scoutkväll” för barn på ungdomsgårdar i Kalmar där barnen aldrig varit i kontakt med friluftsliv. 1 gång på våren och en gång på hösten med start 2011. Vi anmäler vårt intresse.
§13 Övrigt.
Lägret på Rävspelet är inställt.
Utställningen, Scouting 100 år, på biblioteket invigs den 17/10. Falken deltar med grejer till en monter.
Vi köper en kanot med tillbehör från nerlagda Mörbylånga scoutkår för 1000:-.
Johanna kollar vidare med Camp in Camp. Det ser tungt ut att dra ett sådant läger.

§14 Mötet avslutasOrdf:………………………………… Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………