Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-10-27


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-10-27.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Per.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inget av vikt.

§ 7 Ekonomirapport:
På banken ca 4 500:-, utgifter i närtid ca 4 000:-.
2 hyror på väg in. Terminsbidrag 300:-/avd utdelades.
Fångarna på Slottet gick ihop ekonomiskt.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: stadigt med barn och bra föräldrahjälp.
Upptäckarna: bra men lite svårt med ledarbemanningen. Behöver hjälp den 11/11.
Äventyrare: stabil patrull och mycket ös.
Utmanare: ingen närvarande.

Kolla medlemslistorna och lägg in ev. ändringar.
Majblommeförsäljning som vanligt 2011.

§ 9 Camp in Camp 2011.
Vi fortsätter att jobba ihop med Bergkvara och lägerplatsen Påbonäs Borg. Lägertid blir för oss förmodligen 28/7 till 6/8. Det blir 3 grupper med ca 50 deltagare som kommer och besöker oss.

§ 10 Green Team.
Vi anordnar en kväll i april-maj.

§ 11 Tallhagens scoutkår.
Diskussion om ev. samarbete den 10/11 kl. 19,30.

§ 12 Distriktets årsmöte.
Årsavgiften till Dacke scoutdistrikt blir 70:-. En konsult kommer att, via förbundets försorg, att tilldelas distriktet.
Den stora frågan ”Ett förbund” rullar vidare.
Övrig information från mötet.

§13 Övrigt:
Vi har köpt och hämtat en kanot från Mörbylånga scoutkår som lagt ner.
Utställningen på biblioteket blev bra och många kårer ställde ut.
Naturbolaget har medlemskväll den 25/11.
Kan vi få ett billigare telefonabonnemang?? Fråga till nästa möte.
Inspirationsdag i Emmaboda 14/11.
Ytterbelysningen trasig.
Beställning av skjortor på gång via Agneta.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 24/11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………