Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2010-11-24


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2010-11-24.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inget av vikt.

§ 7 Ekonomirapport:
Strulet med utbetalningarna från förbundet fortsätter. Lovat datum är nu 30/11. Medlemsavgifterna är under kontroll. Redovisningsningstid för lokalavdelningarna är 1/1-31/3-11. Redovisning skall gå att göra på scoutnet.se.
Prognosen visar att vi kan få ett positivt resultat för 2010.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra.
Upptäckarna: Bra.
Äventyrare: Bra.
Utmanare: Bra.

Inspirationskursen i Emmaboda blev inställd.
Skjortor är beställt.
Påminnelse om halsdukstävlingen!! Sista tävlingsdag 28/2-11.

§ 9 Camp in Camp 2011.
Uppstartsmöte i Falken den 12/12 kl. 17.00. Johanna fixar mat.

§ 10 Green Team.
Kåren får 2 jackor med tryck.

§ 11 Förråden.
3 förråd har fått nya lås. Uffe, Per, Agneta och Sixten har fått nycklar. Gamla förrådslåset flyttas till vedboden vid eldstaden.


§ 12 Avslutningen 6/12.
Samling vid scoutgården 18.00. Vi går i fackeltåg till kyrkan där ceremoni och märkesutdelning börjar 18.30. Efter kyrkan är alla bjudna till scoutgården på enkel fika.
Varje avdelning sköter sin egna märkesutdelning. Johanna håller kårens avslutningstal och Uffe fixar fikan.

§ 13 2011-års möten.
Uppstartsmöte 12/1, och aktiviteterna startar v.3.
Styrelsemöte 2/2, 2/3, 6/4, 4/5 och 25/5. Samtliga 18.30.
Årsmöte torsdagen den 17/3.
Avslutning 6/6.

§ 14 Städning.
Ny städlista utskickad. Säg till när materialet är slut.

§ 15 Övrigt:
Julfesten med Lions som vanligt, kallelse kommer.
Fredsljuset kommer att finnas i Johanneskyrkan fr.o.m. 26/12.
Earth Hour den 23/3. Vi försöker att vara med som förra året.
Medlemsrabatt på Naturbolaget den 25/11.

§ 16 Mötet avslutas:
Nästa möte 2/2-11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………