Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-04-06


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-04-06.


§ 1 Mötet öppnades av Ulf och Iwe hälsades särskilt välkommen.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Johanna.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Försäkringsinformation från Länsförsäkringar. Vi byter tele abbonemang till ”Mini”

§ 7 Ekonomirapport:
29 000:- på kontot. Medlemsavgifter saknas från 3 medlemmar.
Räkningar som skall betalas i närtid på ca 1000:-
Redovisning av seniorkassan, 1333:-
Iwe kollar tälmarknaden för ev inköp.
Ansökningarna till lokalavdelningarna är på gång.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Många till Trollhajken.
Upptäckarna: Ställer upp på DM
Äventyrare: Ställer inte upp på DM
Utmanare: Kör bara på.

§ 9 Camp in Camp 2011.
Falkens ekonomi är klar. Planeringen rullar på i alla grupper. 5 utmanare från Falken är anmälda.
Ca 70 deltagare kommer att åka mer till det stora lägret på besöksdagen.

§ 10 Agneta
Begravning i Domkyrkan 15/4 kl. 10.00, scoutskjorta gäller. Vi avslutar själva på Tullbrokafe’t.

§ 11 Föreningsregistret:
Ny info från kommunen.§ 12 Övrigt:
Fixardag den 10/4, kl. 10.00-14.00.
Några Utmanare ställer upp som hjälp på avdelningsmötena under våren.
Kåren står för 5 avgifter för ledare på Trollhajken.
Inför hösten rekrytering fixar Uffe elevlistor från Falkenberg och Anne från Vasa.
Vi avvaktar med vårt samarbete med Tallhagen.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 4/5-11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………