Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2004-03-31


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2004-03-31.

§ 1 Mötet öppnades av Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till justeringsman valdes Jenny.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Distr.-protokoll, Kultur och fritidsförvaltningen har skickat ut en enkät
angående kårens behov och planer för de närmaste 5 åren. Essan besvarar och skickar in den till kommunen.

§ 6 Rapporter:
Essan påminner om att medl.avg skall in snarast (240:-)
Essan påminner om revision av medlemsregistret den 1/4, alla går
igenom sina listor.
Brandsläckarna är servade för 1 år frammåt.
Rabattkorten till naturbolaget skall delas ut snarast.
Kårtröjorna är på gång och kommer att visas på stämman.
Avdelningsarbetet är under kontroll.
Minior 1, har varit på hajk i Emmaboda.
Minior 2, Har varit på hajk på Horsö.
Juniorerna har varit på hajk i Borgholm.
Patrullscouterna har också varit på hajk på Horsö.

§ 7 Läger 2004:
Preliminärt anmälda är:
10 miniorer, 4 juniorer, 15 patrullscouter, 6 seniorer och
9 ledare!!

§ 8 Kårstämman.
Start den 15/4 kl. 18.30 med fika, därefter följer stämmoförhandlingar.
Essan fixar fika och Sören fixar dricka.

§ 9 St: Georgsfirande
Vi är bjudna till Lindsdals scoutkår fredagen den 23/4 kl.18.00.

§ 10 DM
5 miniorpatruller och 1 juniorpatrull åker på tävlingarna.

§ 11 Scoutgården
Förslag till åtgärder som behöver genomföras för allas trevnad och
för att vi skall kunna fortsätta med uthyrning av lokalen under vettiga
former.
Byte av låssystem ca 5500:-, inköp av bord och inventarier ca. 5000:-,
inköp av vitvaror ca 10000:- samt inköp av porslin ca 4500:-.
Då det rör sig om stora pengar kommer frågan att behandlas på kårstämman den 15/4.

§ 9 Övrigt:
Kopiatorn är på plats.
Distriktet söker efter bidrag till Totempålen. Essan fixar detta.
Kort till 1:a klassare skickas ut under maj för att påminna om
ett ”Öppet hus ” som kommer att anordnas i höst.
Våravslutningen under v.22 anordnas av seniorerna, vi väntar
med spänning på en inbjudan.


§ 11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………