Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-09-28


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-09-28.


Distriktets konsulent höll en genomgång av rekryteringsprocessen. Vi fick lite nya tips och idéer.

§ 1 Mötet öppnades av Sixten

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Uffe.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Ingen inkommen post

§ 7 Ekonomirapport:
Prognos på kapital för oktober, 15 000:-
Camp Påbonäs är ekonomiskt avslutat.
Redovisning av seniorkassan, 2137:-
Nytt el-abbonemang som heter ”Kombi”
Fakturorna för medlemsavgifterna är utskickade.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra men Kristina kommer att sluta med avdelningsarbetet.
Upptäckarna: Bra
Äventyrare: Bra.
Utmanare: Bra.

§ 9 Green Team 29/9.
Uffe, Herman och utmanarna ordnar med programmet.

§ 10 Ledarutbildning.
Sixten, Lars, Iwe och Linn var nöjda med kursen som drog ca 45 deltagare.

§ 11 Tallhagen 100 år.
Kåren uppvaktar den 5/11. Sören fixar en lyktlåda i ”Guld”§ 12 Distriktsstämma 23/10 i Lindås.
Vi har 5 platser. Sixten, Uffe och Johanna åker, men det finns plats för fler intresserade.


§ 13 Övrigt:
Köksinventarierna behöver ses över, Johanna fixar detta.
Alla håller utkik efter bord som kan passa för uthyrningen.
Uffe kollar med ICA angående någon gemensam satsning map rekryteringen.
Vårens kalender bör fastställas vid nästa möte.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 26/10-11 kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………