Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-11-23


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2011-11-23.


§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Essan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Ingen inkommen post

§ 7 Ekonomirapport:
Medlemsavgifter har inkommit från förbundet.
Bg, ca 8000.-. Utgifter i närtid ca 7000.-.
Redovisning av seniorkassan, 200:-
Tidig prognos för 2011, ca 10 000:- i tillgångar.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra, många barn varje gång.
Upptäckarna: Bra
Äventyrare: Bra.
Utmanare: Bra.

64 Betalande medlemmar.
Aktivitetsrapporter till Essan senast 15/12.
Lokalavdelningarna klara senast 30/1-12.
Enstaka uthyrning kvar för året.
Majblommans lokalavdelning i Kalmar har drygt 66 000:- att dela ut från 2011-års försäljning.
Julfesten med Lions kommer att genomföras som vanligt.

§ 9 Julavslutningen den 28/11.
Dukning den 27/11.
Sixten fixar fikan.
Johanna tar sången, talet och löftet.
Respektive ledare tar märkesutdelningarna.
Sören tar ledarinvigningen.


§ 10 Klädinventering.
Vi lägger ut det vi har på avslutningen till försäljning. Nya kårhalsdukar kostar 40:-.

§ 11 Inför 2012.
Första styrelsemötet den 11/1, kl. 18,30.
Verksamheten startar v. 3.

§ 12 Kommande styrelseprotokoll.
Önskemål om snabbare utskick av protokollet efter mötena. Sören ska försöka bli bättre.

§ 13 Övrigt:
Anne kollar materialet till ”Fångarna på Slottet”
Preliminäranmälan till 2012-års läger, 28/7-4/8.
Pirathajk den 26-27/5.
Stora Tornskär behöver en vårstädning. Planeras till maj 2012.
Alla ledare kan kolla sina listor på Scoutnet.
Essan rapporterar att Tallhagens 100-års fest var lyckad.
Vi kommer inte att ha någon sportlovsaktivitet på sportlovet 2012.
ICA-Maxi är positiva till ett samarbete. Uffe spånar vidare.
Totempålen behöver material. Skicka in!!
Sören skall fixa minnesbrickan till den nya kanoten.
Det behövs städas på tomten. Vi ber kommunen om hjälp med röjning av större träd.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 11/1-2012, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………