Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2012-02-22


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2012-02-22.
§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Deklarationen. Ny redovisning för uppskov/taxeringsbefrielse krävs.

§ 7 Ekonomirapport:
Bg, ca 28 000:-.
Hyror och medlemsavgifter på gång in.
Kolla avdelningarnas medlemslistor så att vi inte betalar för mycket.
Seniorsaldo, 520:-.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Ingen närvarande.
Upptäckarna: Bra.
Äventyrare: Bra, 3 tjejer är tillbaka efter aktivitetskrock.
Utmanare: Bra, distriktshajk på gång.

Lokalbidragen klara för redovisning.
Ett antal uthyrningar bokade under våren.

§ 9 Årsmöte - nya stadgar.
På årsmötet måste vi ta den stadgeändring som förbundssammanslagningen innebär.

§ 10 Övrigt.
Läcka på en toalett. Måste fixas.
Vi avstår från samarbetet med ICA-Maxi under våren och satsar mer på skolrekryteringen i stället. Uffe fixar listor från Falkenbergsskolan och Anne från Vasaskolan.
Basutbildning för ledare är på gång i Kronoberg.
Trekanten är intresserade av Pirathajken. Även Rinkabyholm har visat ett försiktigt intresse. Planering under v. 10-12.
Camp in Camp har hört av sig och dom skall skicka en present som tack.
Fångarna på Slottet. Information har gått ut till kansliet och i Totempålen.
Iwe kollar och informerar Slottet om vårt evenemang.
Det har blivit fint på tomten efter röjningen men en städdag senare behövs.
Earth Hour på stan den 31/3. Försök att få med barnen dit!!


§ 11 Mötet avslutas:
Nästa möte 28/3-2012, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………