Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2011-10-26


Styrelsemdte med Falkens Scoutkar
2011-10-26 - kl. 1830
Sixten fixar fikabrod
DAGORDNING
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
Motet oppnas
Godkannande av dagordning
Valavjusterare
Foregaende motesprotokoll
Inkommen post
Ekonomirapport
Avdelningarna och funktionarer
Julavslutningen 28/11-
Nyrekrytering - kolla in den har sidan infor rr
http://www. scout. se/index.php?ltemid=582
§10 Datum for varen - pirathajken mm
§11 Stamman-Nya Scouterna
§12 Ovrigt:
§13 Motet avslutas
Narvarande: Sixten, Essan, Uffe, Iwe, Oskar
Del av motet Linn och Lars
Protokoll
§1 Motet oppnas
OFMO
§2 Godkannande av dagordning
Iwe va'ljs till sekreterare
Andring sa att viktiga punktertas forst: §9 och §11
§3 Val av juste rare
Essan
§4 Foregaende motesprotokoll
Genomlostes och godkandes.
§5 Inkommen post
Totem pa len
§6 Ekonomirapport
Soren har uppgiften att skicka faktura till Vasaskolan.
Preliminart resultat idag ca 15-16000:-
§7 Avdelningarna och funktionarer
Juniorer: Hajk med juniorerna i egenbyggt vrnskydd, val genomford, dock bara
4upptackare.
Miniorer: -
Patrullare: ev 2 nya scouter.
Seniorer: Fungerar, VMM (video, mat&mys)
§8 Julavslutningen 28/11?
Flytta sista styrelsemotet till 23/11
Arets sista styrelsemote blir 23/11 och Forhoppningsvis kan Johanna fixa
fikabrbd
§9 Nyrekryttering - kolla in den har sidan infor motet:
http://www.scout.se/index.php?ltemid=582
a) Fbrslag att genomfbra en gemensam rekrytering tillsammans med
Tallhagen, till varen, pa ICA MAXI. Tex med talt, vindskydd, eldstad.
Uffe kontaktar Tallhagen och MAXI.
b) Forslag att genomfora rekrytering pa skolor motsvarande det Sixten och
Linnea gjorde forra aret.
Sixten och Linn tar ansvaret, men med hjalp av Seniororna, for att det blir
info pa skolorna.
c) Forsiag att alia hja'lps at sa'tta upp affisher.
Alia tar ansvar att hja'lpa till med att sa'tta upp afficherna "Bli Scout"
§10 Datum for varen - pirathajken mm
Iwe: skriver ut papper for att kolla na'r Upptackarna kan helgerna i maj.
§11 Sta'mman - Nya Scouterna
Info:
Sixten och Uffe var med pa Distriktsstamman och sammanfattade vad som
haller pa att ha'nda med det som nu kallas "Nya Scouterna".
Preliminart ska bidraget per lokalavdelning (Kar) bli 1000: -far from 2012.
Lager:
Nybro Scoutkar fyller 100 ar kommer att ordna Lager 2012, V31 (28/7-4/8).
Plats: Aboda Klint
Mailadress: valboda@hotmail.com , dit man kan skicka fragor, anmalningar
mm.
Uffe foranmaler Falkens Scoutkar
§12 Ovrigt
Green Team
genomfordes 7 deltagare, +1 Ledare.
Johan och Oskar tog hand om dem och deltagarna var nojda.
www.hejkalmar.se
Falkens scoutkarfinns representerad.
Bryggor pa St Tornskar
Ronny
Traden runt Scoutgarden
Forslag pa vilka trad att saga ner ar markerade med sisalgarn.
Kommunen meddelar Uffe nagon dag innan.
"Till Minne av Par" -skylt ar bestalld
Scoutmuseumet kommer att flyttas.
Mer info finns pa scouternas hemsida.
Didgeridoo
.. har numera lank till Falkens hemsida for att promota Falkens uthyrning.
Foretaget arrangerar event for mindre grupper/foretag.
"Scoutskogen"
Seniorerna tar pa sig att stada av omradet. Sixten vet mer.
"Centralforradet" i Emmaboda
Information utskickad av Uffe.
§13 Motet avslutas
Ulf tackara deltagarnas vagnarforde goda muffins som Sixten bjod pa
OFMA