Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2012-01-11


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2012-01-11.


§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Tackkort från Tallhagen.
Information från Sensia.

§ 7 Ekonomirapport:
2011-års medlemsavgifter är reglerade .
Saldot den 31/12-11 blev ca 9 500:-.
Bidragen drift/aktivitet har inkommit.
Våra fonder har klarat sig bra.
Påminnelse om lokalavdelningarna till den 31/1.
Medlemsfakturorna skickas ut den 29/2.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra, stor uppslutning på avslutningen.
Upptäckarna: Bra, tårtmästerskapet blev lyckat.
Äventyrare: Bra, många föräldrar på avslutningen.
Utmanare: Bra, har haft möten under lovet.

Julfesten med Lions blev mycket lyckad som vanligt. Ca 350 gäster och mycket bra underhållning.

§ 9 Kommande medlemsavgifter.
På grund av ökade avgifter till förbundet blir det nya medlemsavgifter 2012.
350:-/termin upp till 16 års ålder.
150:-/termin över 16 års ålder.


§ 10 Årsmötet 2012.
Årsmötet kommer att hållas den 19/4, kl. 18,30 i Scoutgården.
22/2, styrelsemöte.
28/3, styrelsemöte.
23/5, styrelsemöte.
4/6, kåravslutning.§ 11 Pirathajk och DM 2012.
Pirathajk på Stora Tornskär den 26-27/5. Större ledarinsats krävs.
DM den 5/5. Platsen är ej klar än.

§ 12 Fångarna på Slottet.
Genomförs den 16/9. Inbjudan finns framme till Dackes upptaktsmöte.

§ 13 Övrigt:
Uffe har fortsatt kontakt med ICA-Maxi. Rinkabyholm har visat intresse för att vara med.
Anne har fått tag i 3-4 begagnade bord.
Köksutrustningen är uppdaterad.
Alla kollar städlistan så att det fungerar.

Det har gått nästa 1 år sedan Pär (18/1) och Agneta (19/3) gick bort. Johanna sätter en blomma på gravarna vid lämplig tidpunkt.

§ 14 Mötet avslutas:
Nästa möte 22/2-2012, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………