Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2004-09-21


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2004-09-21.

§ 1 Mötet öppnades av Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till justeringsman valdes Karin.

§ 4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 5 Post:
Kallelse till distr. stämma i Mönsterås 14/10.
Bifogat, 1 motion till Dst- stämman och 3 motioner till
Förb.- stämman.

§ 6 Rapporter:
Nya minioravd. 45 barn och allt under kontroll.
Patrull, 13 barn med god uppslutning.
Senior, 11st. i laget och det fungerar bra. Linnea är kontaktperson
mot styrelsen.
Juniorer, 14 barn och bra stämning.

Dags för att ta in medlemsavgifter för de nya barnen, 150:- för den
första terminen. Brytdatum för medlemsregistreringen är den 1/11.
Vattenläcka vid skorstenen! Sören fixar reparation.
Avdelningar som är i behov av skjortor och märken till
julavslutningen kontaktar Agneta.

Våra 2 lag i senior 5- kamp i Stockholm försvarade kårens färger
med bravur, nu kan det bara bli bättre! Kakan och Anna hedrande
2:a från slutet i sin klass och Jesper och Pierre en mycket
meriterande sistaplacering. Det viktiga är ju som bekant att deltaga!!
Reseersättning får hämtas ut mot kvitto.

”Högskolelapparna” är ute på anslagstavlorna. Ni som vet andra bra
ställen att sätta upp på kan hämta fler i scoutgården.

§ 7 Distriktsstämman.
Stämman kommer att hålla i Mönsterås den 14/10 på
Gymnasieskolan. Kåren har 5 röster varav 2 representeras
av seniorer. Övriga åker med som observatörer.

Kåren kommer att rösta som följande:
Motion till dst.-stämman. Avslag
Föreslå styrelsen att se
över tävl. reglerna.

Motion 1 till förb.-stämman. Avslag

Motion 2 till förb.-stämman. Avslag
Följa Fs förslag.

Motion 3 till förb.-stämman. Avslag

§ 8 Köket.
Vi måste hålla den ekonomiska ramen!
Seniorerna jobbar med köket helgen 30-31/10.

§ 9 Städningen.
Seniorerna tar över städningen f.o.m. höstlovet v.44.
Anna är städledare från seniorerna och Anne från styrelsen.
Ersättningen är 9000:- för 9 månaders städning. Extrajobb enligt
överenskommelse.

§ 10 Övrigt.
Bernt gör en lista på jobb som behövs göras på tomten. Alla
avdelningar uppmanas att lägga in lite arbete i sin avd. planering.
Den nya minioravd. beviljas ett extra terminsbidrag på 300:- på
grund av det stora antalet barn.

§ 11 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………