Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2012-08-15


Hej
Falkens scoutkår 2012-08-15
I stället för ett protokoll bestämdes det att bara göra minnesanteckningar
1) Inkommen post: förslag från Kalmar Kommun på området Södra Utmarken och KSRRs område. Sammanfattat ska det bli bättre för fotbollsklubben Kalmar Södra.
2) Ekonomirapport, halvårs-resultat sammanfattat av Essan.
Omkring 18000 i "Kassan", vilket är bättre än vad det brukar vara tidigare år.
3) Uppdrag:
Kökets fönsterruta: Sören försöker lösa
Måla vitt ute på huset: Sören begär offerter
Termogivare: Sören
Rökgasfläkt: Iwe (Ventilation: Lindströms eller brosab)
Fotogenkylskåp: vänta
4) Ledarplanering:
Spårarna: 3 ledare turas om: Anne, Marie, Johanna, och förhoppningsvis en förälder med också.
Upptäckarna: Lars, Iwe, Sixten
Äventyrarna: Sören och Uffe
5) Städ och uthyrning
Nästa uthyrning v35: Uffe
+ några uthyrningar till (flera interna) Bla: 7 sept Falken, "Pers kanadensare" behöver flyttas (Sören har plattan som ska nitas fast).
1350:- / uthyrning
Ny städlista (uthyrning) skickas ut av Uffe.
6) Skjortor och märken
Linda : Kontakta Scout Förbundet
7) Höstens styrelsemöten
19/9, 17/10 14/11 (onsdagar kl 18.30)
Avslutning: ev 10/12, Uffe frågar Anne om kyrkan.
8) Fångarna på Slottet
Justerad inbjudan
Ansvarig på resp poster..
Iwe kolla slott och häst.
Ev ny sträckning på bana och nya platser på stationerna.
Fångarna på slottet: nästa möte: 3 sept kl 18.30
Ev utskick till "alla" på Falken med att vi gärna tar hjälp av föräldrar, och meddela om de varit scouter själva
9) Anne: Logdans på Skälby (början på september)
Behövs 6 pers delat på 2 pass för att hjälpa till med dukning..
10) När startar veckomötena:
3 september start för Spårare, hur rekrytera får spårarledare avgöra
6 september startar Upptäckarna
11 september startar Äventyrarna
11) Bas-utbildning
En möjlighet kommer i början på september (helg, Emmaboda).
Sixten som hade anmälningsblanketter kollar intresset och informerar Johanna med resultatet.
12) Sammanfattning av lägret kommer i annat mail.
Är det något felaktigt i ovanstående eller om det är något viktigt som missats var vänlig skicka ett mail i så fall.
/ Vid tangentbordet: Iwe