Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2012-09-19


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2012-09-19.
§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Info om scoutnet.

§ 7 Ekonomirapport:
Bg, ca 30 000:-. På gång ut ca 6 000:-
Beslut om att en fond omsätts i fasträntekonto.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Ingen närvarande.
Upptäckarna: Lars kommer inte att delta i avdelningsarbetet under hösten
Äventyrare: Bra uppstart. Älghornsjakten blir första stora aktiviteten.
Utmanare: Bra, distriktshajk på gång.

Ett antal uthyrningar bokade under hösten.

§ 9 Fångarna på slottet:
Arrangemanget går ihop ekonomiskt. Bra respons på utvärderingarna samt i positiva mail. Utmanarna med sina hyss och kläder uppmärksammades särskilt. Mycket bra reportage i de lokala tidningarna.

§ 10 Älghornsjakten:
Marie, Uffe, Sören och Ive representerar ledarlaget. Falken deltar även med ett Äventyrar och ett Utmanarlag.

§ 11 Övrigt:
Scoutskjortor beställs via Linda, priser finns på anslagstavlan.
Ive kallar till ett möte om våra märkesrutiner.


§ 12 Mötet avslutas:
Nästa möte 17/10-2012, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………