Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2012-10-17


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2012-10-17.
§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Ingen inkommet.

§ 7 Ekonomirapport:
Bg, ca 19 000:-. På gång ut ca 6 000:-
På gång in är betalning för kläder, medlemsavgifter och uthyrningar. Prognosen för 2012 ser bra ut.
Essan och Uffe kollar vidare på ev bidrag för yttre underhåll av scoutgården.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: 17 barn kommer att vara med på kommande övernattning. Övrigt bra.
Upptäckarna: Ingen närvarande
Äventyrare: Bra närvaro.
Utmanare: Bra, deltagit på Mat-DM.

Linda och Essan pratar ihop sig om beställning och betalning av scoutskjortor.
Genomgång av ytterligare uthyrningar under hösten.
Ive gör en manual om våra märken efter det möte som sammankallats om detta.
Majblomman har avslutat 2012 med ett årsmöte och laddar för 2013.
Kårens medlemsantal är för nuvarande 66 personer.

§ 9 Demokratistämma 2012:
Kåren delegerar vår röst till Dacke scoutdistrikt.
Uffe åker på Ds den 21/10.

§ 10 Övrigt:
Bytet av fönsterrutorna är klart.
Vi avvaktar med att beställa målningen av fasaden.
Kåren deltar på Trollhajken 2013.
Vi har fått 5 st gasolplattor. Utmanarna hämtar på Tallhagens scoutgård.
Alla kårens deltagande patruller/lag kom på 4:e plats i respektive klass.


§ 11 Mötet avslutas:
Nästa möte 14/11-2012, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………