Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-03-06


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2013-03-06.
§ 1 Mötet öppnades av Uffe.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inget aktuellt.

§ 7 Ekonomirapport:
Lokalt aktivitetsbidrag och medlemsavgifter på väg in. I övrigt stabilt.


§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Mycket bra närvaro!
Upptäckarna: Liten men stabil närvaro
Äventyrare: Bra.
Utmanarna: Planerar för D-hajk i maj.

Kolla av medlemsregisterna!
Lokavdelningsprotokollen är klara.
Diverse uthyrningar bokade. Vi följer listan för ansvariga.
Majblomman, första utskick i mitten av mars.

§ 9 Kårstämman 2013:
Inbjudan och föredragningslista skickas ut i mitten av mars. Valberedningen startar sitt arbete.
Varje avd. skriver en kort verksamhetsberättelse.
Essan fixar fika.

§ 10 Föräldramötet 3 mars:
Mindre bra uppslutning men bra diskussioner med dom som var med. Ska vi prova ett annat upplägg nästa gång?§ 11 Sommarlägret 2013.
Efter ett nytt utskick och bättre gensvar bestämmer vi att vi åket till Stavanger. Ive fixar anmälan och Essan håller i ekonomin.

§ 12 DM-tävlingen:
Temat är Ankeborg. Falken har kontrollerna sjukvård och frivillig. Sixten ordnar den frivilliga kontrollen som blir ärt-rör.

§ 13 Övrigt:
Anne beställer kårhalsdukar så vi har på lager.
Utmanarna fixar det sista i sitt rum och kastar all överblivet material och gamla möbler.
Trollhajken är under kontroll och bemanningen är klar.


§ 11 Mötet avslutas:
Nästa möte är stämman 11/4 -2013, kl. 18,30.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………