Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-05-15


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2013-05-15.
§ 1 Mötet öppnades av Johanna.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inget aktuellt.

§ 7 Ekonomirapport:
Prognosen ser bra ut till terminsslutet. Alla bidrag och terminsavgifter finns inne. I övrigt stabilt.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: 12 barn till Troll. Ställde upp DM.
Upptäckarna: Liten men stabil närvaro. Ställde upp på DM
Äventyrare: Cykelhajk på gång. Ställde upp på DM
Utmanarna: Planerar fortfarande för D-hajk i maj.

Medlemsregistret har justerats.
Kolla av terminsnärvaron så att vi får in den snabbt vid avslutningen.
Diverse uthyrningar bokade. Vi följer listan för ansvariga.
Majblomman, några påsar är ännu inte redovisade.
Stugfogden har fixat undan en del, Tack.

§ 9 Läger i Stavanger 2013:
Vi har en första samling den 2/6 för barn och föräldrar.

§ 10 Utvärdering av DM:
Vi skickar ingen till mötet den 22/5. Vi mailar att våra kontroller gick bra.

§ 11 Trygga möten:
Alla över 18 år skall gå utbildningen. Vi kommer att genomföra den under höstterminen.

§ 12 Konsulenter:
2 nya konsulenter finns att tillgå för vårt distrikt. Kan vi använda dessa för rekrytering på högskolan.

§ 13 Våravslutning:
Måndagen den 3/6. Iwe fixar kallelse, Johanna programmet och Essan fikat.
Var och en sköter märkesutdelningen.

§ 14 Övrigt:
Distriktets valberedning söker folk. Sixten sitter med och håller oss underrättade.
Iwe har mandat att köpa nya bord för max 5 000-.

§ 15 Mötet avslutas:
Nästa gång styrelsen ses är höstupptakten.Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………