Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-03-07


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2005-03-07.

§ 1 Mötet öppnades av Essan.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Anders Agestam.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Information om LUVA.
Information om läger och rekryteringsutbildning.
Inbjudan till RM-patrullscout.
Erbjudande om försäljning av stadskuponger.

§ 7 Rapporter:
Minior stabilt ca. 35 barn.
Patrull, tunt med barn för tillfället.
Juniorer, ca. 14 barn, övernattning 5-6/3 i scoutgården..
Senior, fungerar bra och planerar kårhajken, 15-16 st.

Uffe, alla medlemsförändringar rapporteras senast v. 12.
Essan, Passiv medlemsavgift för 2005 blir 175:-
Terminsbidragen och RUFS bidragen kan kvitteras ut
Postgirot är fortfarande aktivt, bankgirot dröjer lite.
Sören, Uthyrning pågår, intresset kvarstår trots höjd hyra.
Efter städningen på torsdagar skall förrådet låsas.
Anne, Städkontrakt finns för påseende hos BOFS.
Städmaterialet skall ses över.
Mammorna får ett skåp anvisat så att de kan förvara sina saker
inlåsta.

§ 8 S:t George.
Falken står för firandet i år. Sören och Uffe fixar inbjudan till
Tallhagen, Lindsdal och Rockneby.
Firandet sker i vallgraven vid slottet.
Gillet sköter fikat (Frio).
Bengt sköter det andliga.


§ 9 Kårhajken.
Planeringen går som planerat. Alla funderar på en matlista
tills nästa gång.

§ 10 Läger.
Skapligt intresse för AKKA, 20 barn och 10 ledare.
Essan sköter det ekonomiska.
Anmälan senast v.12.
Avgiften för ledare tas upp vid ett senare möte.

§ 11 Stämman 2005.
Vi försöker hålla stämman på ett språk så att de barn som
kommer förstår vad vi pratar om.
Anna ordnar fika och dricka till 25 pers.

§ 12 Övrigt.
Anna och Linn ansöker om bidrag till Explorer belt.
Beslut till nästa möte.

§ 13 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………