Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-09-18


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2013-09-18.
§ 1 Mötet öppnades av Johanna.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inget aktuellt.

§ 7 Ekonomirapport:
Stavangerlägrets prognos visar ett underskott på ca 3 000:-.
Förväntade utgifter i närtid ca 13 000:-
Förväntade inkomster i närtid, medlemsavg. ca 8 000:- och hyror ca 3 000:-
På fasträntekontot frigör vi ca 10 000:-
Terminsbidraget till Spårarna höjs tillfälligt till 500:-.
Det blir en kärv höst.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: 12 barn
Upptäckarna: Liten men stabil närvaro.
Äventyrare: Lite trög start.
Utmanarna: Byter dag till tisdagar 19.30- sent.

§ 9 Läger i Stavanger 2014:
VILDA, alla scouters läger. Föreslagen lägerplats är Ljungnäs den 3-9 augusti. KFUM och NSF har visat intresse.

§ 10 Utbildningar:
Basutbildning på Älgholmen. 2 deltagare anmälda från kåren.

§ 11 Trygga möten:
Utbildning i distriktets regi. En vardagskväll på Falkens scoutgård. Utbildningen måste genomföras av alla ledare. Vid förhinder kan man göra den på nätet.


§ 12 Älghornsjakten:
Äventyrare startar 19,50, ledare startar 20,30.

§ 13 Uthyrning Schackklubben:
Intresse finns från klubben men dom har även annan lokal på lut. Vi avvaktar.

§ 14 Övrigt:
Vi köper en ny diskmaskin. Pris runt 4 000:-.

§ 15 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………