Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-10-23


Protokoll för styrelsemöte den 23 oktober 2013
Mötet öppnas klockan 18.50
Sixten väljs till sekreterare och Ulf väljs till justerare
Föregående protokoll: Protokollet ifrån föregående möte läses upp och godkänns av styrelsen
Avdelningarna: Spårarna har 20 stadigt återkommande medlemmar, Upptäckarna har gått ner till fyra aktiva medlemmar efter sommaren men hoppas på tillskott när spårarna ska gå upp till nästa årskull. Äventyrarna är cirka sex återkommande medlemmar och utmanarna har cirka åtta till tio medlemmar per möte. Totalt har falkens scoutkår cirka 64 medlemmar inkluderat ledare.
Funktionärer: Stugfogden Sixten rapporterar att allt fungerar som det ska på gården, några lampor ska bytas ut men utöver det finns det inga större problem. Johanna är ordförande, Essan har ekonomiskt ansvar och Sörens post inom majblomman samarbetet fortsätter som vanligt.
Inkommen post: Kalmar energi har skickat in ett förslag till trygghetsavtal angående fjärrvärmen. Förslaget debatterades inom styrelsen och nekades. Kommunal planerar att ha en ljusmanifestation på larmtorget, seniorerna ska se om de kan närvara.
Ekonomi: Fasträntekontot där falken förvarar sina pengar har förfallit, därmed har vi ordnat ett nytt konto. Vår ekonomiska situation ser bra ut, Vi får se hur mycket vi har kvar efter vintern då fjärrvärmepriserna har tagit sin del an inkomsterna. För tillfället ligger vi på cirka 10 000 plus.
Info från stämman: Sixten Karlsson hade representerat falken på stämman och informerade om mötet, årets tema: Samverkan och om de planer som fanns för att göra distriktsstämman mer attraktiv för framtida stämmor. Dessutom har han och Daniel Olsson blivit invalda i distriktsstyrelsen.
Trygga möten: Trygga möten utbildningen kommer att äga rum den 19 november 2013 klockan 18.00 på Falkens scoutkår. Alla som kan gå på utbildningen ska informeras.
Julavslutningen: Julavslutningen kommer att äga rum den nionde december med fackeltåg och fika efteråt som vanligt. Det finns även planer för att anordna ett lotteri till festligheterna efter avslutningen. Styrelsen har kommit överens om att vi ska mötas på den åttonde cirka 16.00 för att duka och göra andra förberedelser.
Övriga frågor: Diskussion om att hyra en snöslunga till vintern togs upp, vi kan inte riktigt göra några åtgärder förrän vi vet hur pass illa vintern blir i år. Vi ska även se till att rensa upp på stora tornskär nu till nästa års sommarevenemang mot slutet av april.
Nästa styrelsemöte kommer att äga rum den 13 november.
Mötet avslutas klockan 20.23