Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2013-11-13


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2013-11-13.
§ 1 Mötet öppnades av Johanna.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Sixten.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inbjudan Trygga Möten, den 19 november kl. 18,00 i Falkens scoutgård.

§ 7 Ekonomirapport:
Stabilt läge och under kontroll.

§ 8 Avdelningarna och funktionärer:
Spårarna: Bra, många barn
Upptäckarna: Få barn, men bra. Hallowen-hajk på gång.
Äventyrare: Få men stabil grupp.
Utmanarna: Stor uppslutning. En utbytesstudent är med på mötena.

Medlemsavgifterna är nästan inne. Det fattas ett fåtal.
Kolla av närvaron så att vi snabbt får in den vid terminsslutet.
Det finns ett par uthyrningar bokade i slutet av året.

§ 9 Läger 2014:
VILDA, alla scouters läger. Vi anmäler vårt intresse.

§ 10 Avslutningen den 9 december:
Samling i scoutgården kl. 18,00, start i kyrkan 18,30.
Lyktor fixar Sixten, facklor och fika fixar Uffe.
Varje avdelning sköter sin egen invigning och märkesutdelning.
Sören delar ut förtjänstmärken och håller ledarinvigningen av Linn och Oskar.
Johanna håller avslutningstalet.

§ 11 Inför vårterminen:
Verksamhetsstart v. 4. Uppstartsmöte den 13 januari kl. 18,30.

§ 12 Övrigt:
Julfest med Lions som vanligt den 6 januari -14. Kolla mailen för mer information.

§ 13 Mötet avslutas:Ordf:………………………………….. Sekr.:……………………………….


Just:……………………………………