Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-03-31


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2005-03-31.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Essan.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Dst-post.
Information om rekryteringsutbildning i Rinkabyholm.
Information om ” Förbundets färdplan ” och Unga vuxna i Emmaboda.
Föreningskväll på Naturbolaget.
Deklarationsblanketter, Essan sköter det praktiska.

§ 7 Rapporter:
Minior ca. 35 barn, 1:a och 2:a årsbarn har mer delade aktiviteter under mötena.
Juniorer, ca. 14 barn, och allt under kontroll.
Patrull, fortfarande tunt men stort intresse för kårhajken.
Senior, 15-16 st, planerar kårhajken för fullt, det smids även sommarplaner.

Funktionärer:
Uffe, medlemslista kommer att skickas ut så att alla kan stämma av.
Essan, Många släpar med medlemsavgifter PÅMINN! Telefonräkningen har skjutit i höjden, kollas till nästa möte. Saldot på postgirot är f.n 28.000:-.
Sören, Uthyrt helgerna i v. 13 och 14.
Majblommorna kommer ut v. 14.
Anne, Städkontraktet är ännu inte klart. Städmaterialet måste fyllas på, ett par leverantörer kontaktas. Leverans av copy-papper ingår.
Bernt och Essan gör ett budgetförslag till nästa möte.
Ny föreningskontakt för Falken blir Bernt.

§ 8 S:t George.
Genomförs som planerat.

§ 9 Kårhajken.
Programmet är klart. Bernt, Anne och Agneta gör en inköpslista, inköpen sker på torsdag. Seniorerna löser toa-frågan. 10 ledare, 10 seniorer och 34 barn kommer att följa med.
Samling i scoutgården fredag 18.00, avslutning i Trekanten söndag 12.00.

§ 10 Läger.
Lägret som vi skulle åkt på, AKKA, är inställt. Vi åker istället på EDDA. Christina samlar så mycket information hon kan så att vi kan prata vidare om det praktiska på kårhajken.

§ 11 Bidragsansökan.
Annas och Linns ansökan till Explorer belt bordlades tills nästa möte.

§ 12 Övrigt.
Bidragsförfrågan från seniorerna till wolleyboll-Dm, 1000:- avslogs.

§ 13 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………