Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-05-11


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2005-05-11.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes med en smärre ändring.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Linn.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Div dst-post.
Inbjudan till seniorerna angående ett evenemang i Polen.
Inbjudan till Haj Lajf.
Erbjudande om pp-plats, kåren ansöker om 2 st.
Utskick från Sensus.
Utskick från Gillescouterna.
Utskick från kommunen angående Föreningskontakten.

§ 7a Ekonomi:
Bg, 32.000:-, Pg, 12.000:-, vårens stora utgifter är betalda.

b Kårhajken gav ett överskott på 3.000:- som delas mellan kåren
och seniorerna. Tack för en väl genomförd hajk.

§ 7 Rapporter:
Minior, bra placering på Dm. Till Troll-05 åker det 16 barn.
Juniorer, 3:e plats på Dm.
Patrull, tunn uppslutning på mötena. Nya tag behövs, ev. behöver
vi koppla in konsulenten.
Senior, BOFS vann Reg-hajken. 2 st. åker på Explorer Belt, 2 st.
åker på forskajak. Det stora flertalet övriga åker på EDDA.

Funktionärer:
KUL, 2 utbildningar under hösten, LUVA 26-28/8 och GLASS
9-11/9 hör av er till Johanna om ni vill veta mer.
Stugfogden får en handkassa på 800:- för löpande inköp.

§ 8 Läger.
Anmälda är 9 st. juniorer, 5 st. patrull, 8 st. seniorer och 4 st.
ledare. Vi kommer att bo tillsammans med 18 st. från Litauen.
Kåren står för ledarnas lägeravgifter.

§ 9 Falkens hemsida.
Enligt Uffe beräknas den komma igång under juni månad.

§ 10 Aktiviteter.
En ”Falkendag” kommer att genomföras, Bernt och Agneta samt
några seniorer jobbar vidare med detta.
Kåren försöker att starta upp ett återkommande evenemang ”Juniordag
på slottet”. Datumet är planerat till den 2:a söndagen i oktober,
Agneta jobbar vidare med detta.
Essan och Sören ordnar ett utskick till blivande 2:a klassare i vårt
upptagningsområde med information om höstens aktiviteter.
Ny minioravdelning kommer att startas på onsdagar.

§ 11 Bäverscouter.
Christina och Pierre presenterade lite planer som de skall jobba vidare
med. Föreslagen dag för Bävrar är söndagar 15.00-17.00.

§ 12 Fastigheten.
Vi håller igen på investeringar den närmaste tiden.
Den nya lägerbålsringen börjar ta form, invigs vid avslutningen.

§ 13 Ledarsamling.
2 samlingar på gång, 3/6 och 13/6.

§ 14 Budget 2005.
Budgetförslaget fastställdes. Endast driftkostnader skall vara med
på uppföljningen.

§ 15 Kåravslutning.
Avslutningen är den 1/6. 18.00. Ledare samtalar om hösten efter
avslutningen.

§ 16 Bidrag.
Anna och Linn får 1.000:- var i bidrag till Explorer Belt.


§ 17 Övrigt.
Uppdatering av matrikelblad, Sören
Kalmarsundströjor kan beställas via Agneta.
Regionsmärken tas hem till försäljning, Agneta fixar.
Kåren önskar att seniorlaget fortsätter att ta hand om städningen.
BOFS funderar om detta är möjligt att klara av.
En extra kyl/frys finns att tillgå i förrådet.
Bernt blir ny kontaktperson i kansliets listor, Agneta fixar.

§ 18 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………