Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2002-11-19


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2002-11-19.

§1 Mötet öppnades av Essan.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till justeringsman valdes Bernt.

§4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5 Post:
SSF-post med bl.a medlemsökning!!
Nytt stadsbidrag f.o.m. 2004.
Släck efter dig kampanj.

§6 Rapporter:
Ekonomi, inbetalningen av medlemsavgifterna stämmer bra.
Sören, uthyrningen går för högtryck.
Det är tunt med funktionärer, Uffe gör i ordning ett utskick till vår-
terminen.
Installationen av fjärrvärmen går enligt planerna.
Agneta berättade om en lyckad FS i Eksjö.

§7 Läger 2003.
Kåren satsar på lägret. Intresseförfrågningar är utdelade och måste in innan juluppehållet.

§8 Avslutningen.
Strul med bokningen av kyrkan, vi måste byta dag till torsdag 5/12,
samma tider gäller.
Sören ordnar facklor.

§9 Övrigt.
Städuppehåll 13/12-02 till 17/1-03.
Ledarvård den 6/12 från kl. 18.00. Vi plockar och donar en stund
sedan bjuder kåren på något att äta. Janne ordnar det praktiska.
Distriktsupptakt i Södermöre den 12/1-03.
Styrelsemöte den 27/1-03.
Kårstämma den 12/3-03.
Terminsstart v. 3-03.


§7 Mötet avslutas.

Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….
Just:……………………………………