Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-11-30


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2005-11-30.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Marie.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Uppdatering av kontaktbladet.
Information om ”Säker förening”.
Kamelhajk i Kronoberg.
Div. protokoll.

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. 9000:-.
Beräknade kommande utgifter 17000:-, vi får ta av vårt kapital.

§ 8 Minnesfond, Elin och Martina Bierre.
Vi kollar med flera banker om bästa möjliga förvaltning av fonden.
Bernt, Essan och Sören kontaktar en bank var.
Bernt har skrivit ett formellt tackbrev som skickas till familjen
Bierre innan julen.

§ 9 Rapporter:
Bäver, fungerar bättre efter föräldramötet.
Minior 1, 23 barn, fungerar bra.
Minior 2, ingen rapport.
Junior, 12-15 barn på mötena, fungerar bra.
Patrull, 8 barn, med trogen uppslutning.
Senior, ojämn verksamhet men det snurrar på.

Funktionärer:
Agneta, scoutvaror är utdelade.
Essan, aktivitetsrapporterna måste in i mellandagarna! Påminnelse om
Julfesten 6/1- 06, kallelse kommer.
Sören, färdigpackade Majblommepåsar är nytt för 2006.
§ 10 Läger.
Kårläger ihop med Tallhagen och Rockneby. Bernt spånar vidare.

§ 11 Ledarvård:
Planerad fest ställs in, ny kallelse kommer.
Vi som känner för det går till Dinos efter julavslutningen och
äter (på egen bekostnad).


§ 12 Aktiviteter.
Vi väntar in en offert på slipning och lackering av golvet i stor-
stugan.
Iordningställandet av expeditionen får vänta tills 2006.


§ 13 Policy angående sponsring:
Ett bra förslag är framtaget av Bernt, Agneta och Essan. Beslut
tas på kårstämman 2006.


§ 14 Våren 2006.
Upptaktsmöte på distriktet den 8/1.
Upptaktsmöte på kåren den 9/1.

Bemanning:
Bäver, Pierre försvinner förmodligen till våren.
Minior 1, ok.
Minior 2, ok.
Junior, Agneta flaggar för lägre närvaro.
Patrull, ok.
Senior, ok.

Datumet för ”Fångarna på slottet” måste fastställas snarast.
Förbunds-och distriktsavgiften för 2006 är höjd till 210:-.

§ 15 Julavslutningen.
Allt är klart och vi hoppas på god uppslutning.


§ 16 Mötet avslutas. Tack Marie för tårtan!Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………