Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2005-11-08


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2005-11-08.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Jennie.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Diverse post.
Regionsprotokoll och diverse regler för kurser och utbildningar.
Pris till ledarlaget för sin 1:a plats i Älghornsjakten, en såg

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. 5512:-.
Lite pengar på väg in.
Medlemsräkning från förbundet skall betalas, ca: 6000:-.

§ 8 Minnesfond, Elin och Martina Bierre:
Förslag på placering finns och alla funderar vidare till nästa möte.
Beloppet delas så att 300 000:- placeras som en ”säker” placering
och 50 000:- med en ”något högre” risk.
Bernt jobbar vidare med ett tackbrev.

§ 9 Rapporter:
Bäver, färre och färre barn.
Minior 1, 24 barn, övernattning med 15 st.
Minior 2, 20 st. har varit lite bökigt ett tag, 2 nya föräldrar!
Junior, 12-15 barn på möten, slitigt med 2 ledare.
Patrull, 8 barn, som alltid kommer, hajkplaner med E-boda.
Senior, 10st. programproblem.

§ 10 Läger.
Kårlägerkommité, Bernt spånar vidare.

§ 11 Ledarvård:
Per och Bernt planerar till den 9/21.


§ 12 Aktiviteter.
Slipning och lackering av golvet i storstugan skall göras under
våren 2006. Expeditionen och yttre miljö står på tur att fräschas
upp, kallelse kommer.
Tänk på skostoppet!!
Vägskyltarna skall placeras i pannrummet.

§ 13 Sponsring:
Ett förslag till polisey skrivs av Bernt, Agneta och Essan till nästa
möte.

§ 14 Distrikts stämman:
Bra uppslutning, positiv nyhet vad påverkanstorget.
Bidrag finns att hämta för att vi skall få behålla konsulenten.
Avgiften till distrikt och förbund kommer att öka.
Regionen vill ha mer pengar från distrikten ökning till 33 000:-.

§ 15 Julavslutningen.
Inbjudan och kontakt med kyrkan, Sören.
Invigningar sköter respektive avd. ledare.
Kontroll av lyktor, Uffe och Sören.
”Jultalet”, Bernt.

§ 16 Övrigt:
Städningen hankar sig fram tillsvidare.


§ 17 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………