Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-02-21


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-02-21.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Rinkabyholm bjuder in till samtal om ev. förändringar på
Älghornsjakten.
Inbjudan till ledarskoj.
Inbjudan till innebandy DM, som anordnas av BOFS.
Diverse övriga protokoll.
Inbjudan från Johanna, FEST den 17 mars!!

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. cirka 42 000:-.
Påminn om medlemsavgiften!!

§ 8 Elin och Martinas minnesfond:
Fonden skall förvaltas enligt Föreningssparbankens förslag.
Bernt och Essan sköter det praktiska.

§ 9 Rapporter:
Bäver, verksamheten avvecklas.
Minior 1, 18 barn och allt under kontroll.
Minior 2, 17 barn och allt under kontroll.
Junior, 15 barn och allt under kontroll.
Patrull, 8 barn och allt under kontroll.
Senior, verksamheten rullar på så sakta. BOFS arrangerar DM
i innebandy den 3/3 i Spelefanten.
Oordning i skåpet med uthyrningsporslin, Sören ordnar lås.

§ 10 Läger:
Första inbjudan kommer ut i februari.


§ 11 Ledarfest:
Alla över 18 år är bjudna till Johanna den 17/3. Ställ upp!

§ 12 Reg-M patrull 2006:
Ett första möte har hållits med Tallhagen och Trekanten. Upp-
följning den 2/3. Tävlingen kommer att hållas på Horsö och
Falken har 4 kontroller, eldning, sjukvård, scoutfakta och
hinderbana. Sören och Uffe jobbar vidare för kårens del.

§13 Fångarna på slottet:
Datumet blir den 17/9, en första information går ut under våren.
Agneta jobbar vidare.

§ 14 ”Supporterklubb”:
Bernt drog ett förslag till riktlinjer.
Ett första försök till uppstart den 7/5, inbjudan ordnas av Uffe.

§ 15 Kårstämman:
Kårstämma hålls tisdagen den 28/3 kl. 19.00 i scoutgården.
Fika från 18.30. Sören ordnar inbjudan.
Per sköter valberedningens arbete.

§ 16 Övrigt:
En förfrågan om Troll-07 är ute, vi inser att vi inte mäktar med att ta på oss det arrangemanget.

§ 17 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………