Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-03-23


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-03-23.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Agneta.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inbjudan till slöjdarhelg.
Inbjudan till Eko-stämman.
Div. inbjudan till DM- och RM tävlingar.

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. cirka 53 500:-. Utgifter pågång på ca. 7 000:-.
Förväntade intäkter 2 500:-.

§ 8 Elin och Martinas minnesfond:
Fonden skall förvaltas enligt Föreningssparbankens förslag.
Spax, 3 fonder, med mindre risk 295 000:-, samt 3 fonder med något högre risk 45 000:-.


§ 9 Rapporter:
Minior 1, en medhjälpare har slutat, behöver omedelbar hjälp.
Högskolan vill träffa barnen för en ev. TV-produktion.
Minior 2, planerad hajk på Öland 31/3-1/4.
Junior, nyligen en lyckad hajk i Borgholm.
Patrull, Deltar på RM, samt en hajk i slutet av april.
Senior, program fins planerat för ett par veckor framöver. Ingen sommaraktivitet är planerad.
Funktionärer: Agneta, beställning på gång av märken och skjortor.
Uffe, hemsidan fungerar igen, ANVÄND DEN!!!!

§ 10 Läger 2006:
Se till att anmälan kommer ut!
Priset för miniorer är ej klart.§ 11 Reg-M patrull 2006:
Allt under kontroll, Johanna, Marie, Essan, Uffe och Sören är funktionärer. Seniorer är välkomna att hjälpa till. Samling vid
scoutgården kl. 8.00 den 1/4.

§ 12 ”Supporterklubb”:
Bernt, Agneta och Uffe håller i trådarna.
Planering den 6/4 kl. 20.00.

§ 13 Kårstämman:
Per, valberedningens arbete är under kontroll.
Fikat sköts av patrullscouterna. Planeras för 25 pers.
Lina tillfrågas om ordförandeskapet för stämman.

§ 14 Övrigt:
Majblomman delas ut efter påsklovet, nyhet är färdigförpackade påsar.
Hög telefonräkning, Uffe kollar om den går att spärra för mobilsamtal.
Den nya konsulenten Johan Sundkvist, SMU, kommer att dra igång en rekryteringskampanj.
Pierre förhörde sig om ett bidrag till en sjukvårdskurs, men kårens
ekonomi tillåter ej bidrag av den arten för tillfället. Glass och Luva
prioriteras.


§ 15 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………