Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-04-20


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-04-20.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Jennie.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Distriktsstyrelseprotokoll 2 st.
Inbjudan till sångkväll.
Inbjudan till Narurbolaget.
Utbildningsenkät.
SSR, rekryteringskampanj v. 36+37, kåren anmäler intresse.
Inbjudan från HIK och kommunen om att utveckla ett samarbete.
Jennie går dit för kårens räkning.
Inbjudan till Sveriges nationaldagsfirande.
Inbjudan till Kalmar stadsfest.
Förfrågan om intresse för PPP-platsen i sommar. Bernt anmäler
intresse för 2 veckor.
Inbjudan till uppföljning av regionsrekryteringhelgen.
Inbjudan till kårrepresentantträff 25/4, Agneta och Pierre går dit.
Information från samhällsbyggnadsnämnden om kommunens planer på
förändra Södra utmarken.


§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. cirka 48 750:-. Div. utgifter på gång på ca. 7 000:-.
Avgifter till förbundet ca. 8 000:-.
Försäkring ca. 10 000:-


§ 8 Rapporter:
Minior 1, 15-16 barn , föräldrahjälp och allt under kontroll.
Minior 2, 12-13 barn, stadig grupp.
Junior, allt under kontroll.
Patrull, liten men aktiv grupp. Bra resultat på RM.
Senior, 6-7 stycken, sommaraktiviteter på väg att spikas.
Funktionärer: Agneta, beställning på gång av märken och skjortor
senast den 1/5.
KUL: Johanna är snart tillbaka!!

§ 9 Läger 2006:
Lämna ut anmälningsblanketterna snarast! Sista anmälningsdag 21/5.
Preliminära ledare på byn: Essan, Uffe eventuellt även Pär och Marie.
4 ledare från kåren på program.

§ 10 Supporterklubben:
Bernt, Agneta och Uffe planerar vidare den 8/5 kl. 19.30.

§ 11 Övrigt:
Seniorerna ansöker om bidrag ur Elin och Martina Bijerres minnesfond
för en långhajk på Ostkustleden.
Bidrag beviljas om 1 000:- för mins 5 deltagare.
Profilkläder, Uffe, Bernt och Agneta jobbar vidare.
Gemensam kåravslutning den 31/5, planeras nästa möte.
Fångarna på Slottet den 17/9, en inbjudan ut i maj och en anmälan
ut i början av augusti.

§ 12 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………