Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-05-15


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-05-15.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Sören.

§ 4 Till justeringsman valdes Filip.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Inbjudan till Biscayaseglingar.
Inbjudan till Hajlajf.
Inbjudan till Älghornsjakt den 22/9.
Inbjudan till ledaravslutning med distriktet.
Föreningskontakten.
Stadskampen.
Scoutalmanackan.
Glass.
Totempålen, var och en tar sitt exemplar.

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. cirka 45 000:-. Div. utgifter på gång på ca. 20 000:-.
Felaktig faktura från förbundet på medlemsavgiften, ny på gång.

§ 8 Scoutgården:
Golvet i storstugan skall slipas och lackas. Pär beställer jobbet, beräknat pris 7 000:-. Lämplig tid är v. 32-33.

§ 9 Rapporter:
Minior 1, Bra övernattning på Öland med föräldravandring på Alvaret
på söndagen.
Minior 2, stadig grupp.
Junior, allt under kontroll.
Patrull, paddling på de 2 återstående mötena, 2: a årsjuniorer är
inbjudna till dessa träffar.
Senior, 6-7 stycken, och det rullar på.
Funktionärer: Sören, majblomman är avslutad och redovisning på
gång.
§ 10 Läger 2006:
Bemanning, Essan och Pierre ½-tid, Marie och Uffe 1/1-tid.
Det blir förmodligen 3 byar.
Aktiva ledare och seniorers lägeravgifter betalas av kåren.

§ 11 Ledaravslutning:
Flyttas till den 18/8, 19.00.

§ 12 Höstupptakt:
Den 18/8 kl. 18.00-19.00. ”Öppet hus” den 3/8 14.00-16.30.

§ 13 Fångarna på slottet:
Inbjudan ut i Totempålen snarast.

§ 14 ”Falkens kamratklubb”:
Inbjudan ut till scoutföräldrar om en träff den 1/10.

§ 15 Kåravslutning:
Onsdagen den 31/6, kl.18.00-20.00. Seniorerna ordnar inbjudan och program. Kåren bjuder på fika.

§ 16 Sponsoransvarig:
Uffe och Bernt, sammankallande Ulf.

§ 17 Övrigt:
Jakten på profilkläder fortsätter.

§ 18 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………