Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2006-09-11


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2006-09-11.

§ 1 Mötet öppnades av Bernt.

§ 2 Dagordningen godkändes.

§ 3 Till sekreterare valdes Uffe.

§ 4 Till justeringsman valdes Lina.

§ 5 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§ 6 Post:
Söka stipendium hos Lions – skickar vidare till seniorerna
Förslag om att sälja julkort med Kalmarmotiv – vi skippar detta

§ 7 Ekonomi:
Tillgångar bg. ca 18 000:-.
Falkendagen gav 705:-.

§ 8 Rapporter:
Minior 1: Det kom bara 3 st. på första mötet. Skall försöka med ett nytt utskick. Johanna fixar Falkenbergsskolan och Agneta fixar Vasaskolan
Minior 2: ca 10 st., funkar bra.
Junior: 8 st., funkar bra, kommer eventuellt några pojkar till när fotbollssäsongen är över.
Patrull: 12 st., funkar bra.
Senior: 7 st. Skall ordna en hajk för miniorerna, antagligen på scoutgården.
Funktionärer: Johanna: Luva är inställd p.g.a. för få deltagare. Glass blir av och Rufs ställs in i år. Kommer att bli en utbildningshelg till hösten om Luva och Glass. Falkens förslag är att Luva skall vara på hösten och Glass på våren.
Agneta har varit på en intressant konferens på Kjesäter. Många
seminarier där man fick ta ställning till olika saker. Hon mailar ut detta
till ledarna så de kan använda materialet i verksamheten.

§ 9 Läger 2007 Kristianstad:
Vi kommer att deltaga. Agneta anmäler oss på hemsidan. Kostnaden blir 1800:-/ deltagare

§ 10 Julförsäljning:
Agneta har övergripande ansvar och skaffar material. Resp. ledare ser till att pengarna kommer in till kåren. 10 % av förtjänsten för ljusförsäljningen och 5 % på resten tillfaller barnet som säljer. Resten går till kåren.

§ 11 Älghornsjakten:
Många är anmälda. Från oss kommer både patrullare, seniorer och
ledare.

§ 12 ”Falkens kamratklubb”
Uffe har skrivit ett förslag till kallelse som han mailar ut. Och får,
förhoppningsvis förslag till ändringar, Uffe sammanställer en slutlig
kallelse som han mailar ut till alla för att vidarebefordra till föräldrarna
via barnen.

§ 13 Fångarna på slottet:
Väldigt fin respons. Hittills har det kommit in anmälningar från 10
kårer: 81 barn och 16 vuxna. Det kommer antagligen fler. Soppan och
pannkakorna kostar 1374:-. Bemanningen verkar funka – i nuläget
fattas en person. Planeringen för kontrollerna är under kontroll.
Bestämdes att allergibarn bara betalar 50:- och har mat med sig själva.

§ 15 Övrigt:
Förslag från Bernt om temakvällar. Både Anna Axeheim och Linnea
Hagblom har varit i Sydamerika och kan berätta om detta en kväll,
förslagsvis för patrullisarna.
Beslut om att beställa profilkläder från win2win – Bernt håller i detta
Seniorerna vill städa scoutgården mot ersättning. Pengarna skall
användas till att göra i ordning seniorrummet samt till någon resa för
seniorerna, kanske skidresa eller fjällvandring. Beslutades att de skall
få göra så. Storleken på ersättningen samt städkontrakt bordläggs till
nästa möte.
Hyran för ett släp som seniorerna använde till CampX skall betalas av
kåren. 720:- betalas ut till ´Kakan´ efter att kåren fått ett kvitto eller
faktura av henne. Essan sköter detta.§ 16 Mötet avslutas.Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………