Protokoll


Kårstyrelseprotokoll - 2003-02-19


Styrelsemöte med Falkens scoutkår.
2003-02-19.

§1 Mötet öppnades av Essan.

§2 Dagordningen godkändes.

§3 Till justeringsman valdes Agneta.

§4 Föregående mötesprotokoll föredrogs och lades till handlingarna.

§5 Post:
Distriktsprotokoll, info om LUVA, och diverse övriga erbjudande.

§6 Rapporter:
Patrullscouthajken blev lyckad. Det var härligt kallt.
Agneta: Det går bra på avdelningen.
Essan: Miniorerna full fart.
Walle: Lite tunt med barn, annars fungerar det bra.
Seniorerna: Arrangerar ett ”Filmprojekt” i scoutgården.
Essan: Följebrevet om medlemsavgiften måste ut snarast.
Avgiften för ledare och funktionärer blir 125:- under 2003.
Ledaraktivitet 21-22/3, och platsen blir Botorp. Boka in fredag kväll till lördag förmiddag för denna aktivitet!!

§7 Öppet hus.
Söndagen den 11/5 kl.16.00-18.00. Kallelser ordnas av Agneta. Aktiviteterna ordnas av patrullscouterna, Bernt styr och ställer.
§8 Byte av lås.
Det nya låssystemet skall vara mönsterskyddat. Sören ordnar detta i samband med brandskyddsåtgärderna.

§9 Kårstämman.
Kallelser finns för utdelning v.10. Sören ordnar alla papper.

§7 Övrigt.
Johanna köper in restbitar av skinn för ca.200:-.
Walle tar in offert på 16 st. nya paddlar i trä.
Dålig respons på vår förfrågan om hjälp till kårarbetet.

§8 Mötet avslutas.


Ordf:………………………………….. Sekr:……………………………….


Just:……………………………………